A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

Budapest

2022. november 21.,

hétfő


 

190. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
7669
468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet
A turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről
7674
469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet
Egyes kulturális intézmények működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról
7676
470/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
7677
471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet
Egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről
7678
472/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet
A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról
7679
14/2022. (XI. 21.) GFM rendelet
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
7680
27/2022. (XI. 21.) TIM rendelet
A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
7683
1553/2022. (XI. 21.) Korm. határozat
Az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége operatív feladatainak előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
7684
1554/2022. (XI. 21.) Korm. határozat
A Széchenyi Pihenő Kártyára vonatkozó szabályozás felülvizsgálatáról
7685
1555/2022. (XI. 21.) Korm. határozat
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
7685
1556/2022. (XI. 21.) Korm. határozat
A Belső Biztonsági Alap Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
7685
1557/2022. (XI. 21.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról
7687
1558/2022. (XI. 21.) Korm. határozat
A 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról, továbbá a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1166/2022. (III. 21.) Korm. határozat módosításáról
7689
1559/2022. (XI. 21.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról
7689
1560/2022. (XI. 21.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
7696
1561/2022. (XI. 21.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről
7698

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.