A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413917. látogatója

Budapest

2023. december 22.,

péntek


 

188. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét érintő egyes rendelkezésekről
11227
600/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét érintő egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
11238
601/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
11239
602/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról szóló 2023. évi CV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
11247
603/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény szerinti földterület-juttatás vonatkozásában történő eltérő alkalmazásáról
11249
604/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges részletszabályokról
11249
605/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről
11251
606/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Balassi Bálint-ösztöndíjprogramról
11251
607/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A mérlegképes könyvelői, az adótanácsadói és az okleveles adószakértői szabályozott szakmák hatósági képzéséről és vizsgáztatásáról
11256
608/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsításról
11285
609/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet fenntartóváltásával kapcsolatos intézkedésekről
11293
610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíj létrehozásáról és a felsőoktatást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
11294
611/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével, valamint egyes adózással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
11306
612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11317
613/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A járművek műszaki alkalmasságával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
11339
614/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosításáról
11344
615/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
11344
616/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, továbbá a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
11345
617/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VII. 24.) Korm. rendeletnek az állásidőre megillető díjazás összegének emelésével összefüggő módosításáról
11347
618/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
11348
619/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
11348
620/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
11349
621/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
11352
622/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendeletnek és az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendeletnek az állami támogatásokra vonatkozó uniós rendelkezések változásához kapcsolódó módosításáról
11352
623/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
11357
624/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
11357
625/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
11358
626/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet, valamint az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 523/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
11360
24/2023. (XII. 22.) SZTFH rendelet
Egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról
11362
25/2023. (XII. 22.) SZTFH rendelet
Egyes bányászati tárgyú rendeletek módosításáról
11364
67/2023. (XII. 22.) BM rendelet
A rendvédelmi tisztifőorvos feladatkörével összefüggésben a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokhoz és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
11374
68/2023. (XII. 22.) BM rendelet
A rendvédelmi tisztifőorvos feladatkörével összefüggésben a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról
11375
69/2023. (XII. 22.) BM rendelet
A rendvédelmi tisztifőorvos feladatkörével összefüggésben a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet módosításáról
11375
264/2023. (XII. 22.) KE határozat
Miniszteri megnevezések módosulásának megállapításáról
11376
265/2023. (XII. 22.) KE határozat
Közigazgatási államtitkár kinevezéséről
11377
266/2023. (XII. 22.) KE határozat
Államtitkári és közigazgatási államtitkári kinevezések módosulásának megállapításáról
11377
1597/2023. (XII. 22.) Korm. határozat
A Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányhatározatok módosításáról
11378
1598/2023. (XII. 22.) Korm. határozat
Véleményező testület létrehozásáról
11380
1599/2023. (XII. 22.) Korm. határozat
Visszafogadási megállapodások megkötése érdekében szükséges intézkedésekről
11380
1600/2023. (XII. 22.) Korm. határozat
A Gyógyszertámogatás év végi kifizetéseinek biztosításához szükséges intézkedésekről
11381
1601/2023. (XII. 22.) Korm. határozat
A Budapest Music Center kibővítéseként a Modern Opera – OPERA X megvalósításával összefüggő beruházással kapcsolatos intézkedésekről szóló 1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozat módosításáról
11383
1602/2023. (XII. 22.) Korm. határozat
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet fenntartóváltásáról és egyéb intézkedésekről
11383
1603/2023. (XII. 22.) Korm. határozat
Fejezetrendi és címrendi kiegészítésről, valamint a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról
11387
1604/2023. (XII. 22.) Korm. határozat
Egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányhatározatok módosításáról
11391
1605/2023. (XII. 22.) Korm. határozat
A Mosonmagyaróvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
11398
1606/2023. (XII. 22.) Korm. határozat
A nemzeti orvoslaboratóriumi diagnosztikai laborhálózat kialakításáról szóló 1569/2022. (XI. 24.) Korm. határozat visszavonásáról
11398
1607/2023. (XII. 22.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alapot érintő átcsoportosításokról
11398
103/2023. (XII. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közúti, vasúti és vízi határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
11400
104/2023. (XII. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között az államhatár vonalának megjelöléséről, a határjelek megóvásáról, karbantartásáról, helyreállításáról és ellenőrzéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
11400
105/2023. (XII. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
11401
106/2023. (XII. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
11401
107/2023. (XII. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
11401
108/2023. (XII. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
11402
109/2023. (XII. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
11402
110/2023. (XII. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
11403

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.14.