A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418264. látogatója

Budapest

2024. január 31.,

szerda


 

12. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
14/2024. (I. 31.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
464
15/2024. (I. 31.) Korm. rendelet
A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
465
4/2024. (I. 31.) NGM rendelet
A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
466

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.