A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8412828. látogatója

Budapest

2024. február 6.,

kedd


 

13. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2024. (II. 6.) BM rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról
469
5/2024. (II. 6.) NGM rendelet
A Hévíz Gyógyfürdő Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az IHT Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
471
5/2024. (II. 6.) AB határozat
Az Országgyűlés 2023. december 12-i ülésnapján elfogadott, a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvény 1. §-a, 2. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, (3) bekezdés a) pontja, 7. §-a, 8. § (1) bekezdése, 10. § (3) bekezdése, valamint 18. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról
472
12/2024. (II. 6.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról
492
13/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
492
14/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
493
15/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
493
16/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
494
17/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
494
18/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
495
1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat
Címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról
495
1015/2024. (II. 6.) Korm. határozat
A BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
504
1016/2024. (II. 6.) Korm. határozat
A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról
504
1017/2024. (II. 6.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című felhívás keretében megvalósuló projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
505
5/2024. (II. 6.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
506

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.