A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418446. látogatója

Budapest

2024. február 8.,

csütörtök


 

14. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
16/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
511
17/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
512
18/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról
513
19/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
Állami vagyongazdálkodást érintő veszélyhelyzeti szabályokról
513
20/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
A rozsdaövezeti akcióterületekhez kapcsolódó veszélyhelyzeti szabályokról
514
21/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
516
2/2024. (II. 8.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról
517
6/2024. (II. 8.) NGM rendelet
Az általános oktatási tematika, a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek meghatározásáról
518
19/2024. (II. 8.) KE határozat
Bírák kinevezéséről és bírói kinevezés ismételt meghosszabbításáról
519
20/2024. (II. 8.) KE határozat
Rektori megbízásról
520
21/2024. (II. 8.) KE határozat
Rektori megbízás megszűnésének megállapításáról
520
22/2024. (II. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
521
23/2024. (II. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
521
24/2024. (II. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
522
1018/2024. (II. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Kulturális Tanács elnöke kinevezésének visszavonásáról
522
1019/2024. (II. 8.) Korm. határozat
A 2024. évi szilvásváradi négyesfogathajtó világbajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
523
1020/2024. (II. 8.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
524
5/2024. (II. 8.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására szóló Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról
525

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.25.