A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8412825. látogatója

Budapest

2024. február 12.,

hétfő


 

15. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
22/2024. (II. 12.) Korm. rendelet
A Start-számlákra való befizetések veszélyhelyzeti szabályairól
528
23/2024. (II. 12.) Korm. rendelet
A kiemelt hulladékjogi szabályszegést elkövetők nyilvántartásának tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
528
7/2024. (II. 12.) BM rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermeksürgősségi és gyermek-traumatológiai ellátással és az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
530
25/2024. (II. 12.) KE határozat
Bírák felmentéséről
553
1021/2024. (II. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Kulturális Tanács elnökének kinevezéséről
554
1022/2024. (II. 12.) Korm. határozat
Az egyetemi klinikák és az egyházi kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatai ellátásához szükséges további intézkedésekről
554
1023/2024. (II. 12.) Korm. határozat
A Litér község közigazgatási területén az ivóvízrendszer felújításához szükséges döntésekről és a szükséges források biztosításáról
555
1024/2024. (II. 12.) Korm. határozat
Egészségügyi eszközadomány Egyiptomi Arab Köztársaság részére történő biztosításáról
556
6/2024. (II. 12.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Csádi Köztársaság Kormánya között a Csádi Köztársaság területén állomásozó magyar kontingens jogállásáról, a katonai együttműködésről és segítségnyújtásról előkészített kormányközi megállapodás létrehozásáról
561
7/2024. (II. 12.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
561
8/2024. (II. 12.) ME határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
562

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.