A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418261. látogatója

Budapest

2024. február 22.,

csütörtök


 

19. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
27/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
971
28/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
972
29/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottainak képzését érintő jogszabályok módosításáról
973
30/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
Az Ukrajnából érkező menedékesekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
975
31/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
976
32/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
Szociális, köznevelési és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
985
33/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
Az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról
990
1/2024. (II. 22.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó katonák illetményfejlesztésével összefüggő források biztosításáról szóló 1340/2022. (VII. 15.) Korm. határozattal összefüggésben a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
993
5/2024. (II. 22.) KKM rendelet
A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról
994
7/2024. (II. 22.) NGM rendelet
Az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1/2024. (I. 9.) Korm. rendelet végrehajtásáról
995
1027/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A magyar–kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepi rendezvénysorozatról
998
1028/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A 2024. évi védelmi és biztonsági felkészítési feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
999
1029/2024. (II. 22.) Korm. határozat
Lélegeztetőgépek rendeltetésszerű működéséhez szükséges alkatrészek NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és azok Jordán Hásimita Királyságban történő felhasználásáról
1001
1030/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban megvalósuló Interreg programok állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alkalmazása alóli mentesítéséről
1001
1031/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A XIX. Uniós fejlesztések fejezet címrendjének kiegészítéséről és a fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
1002
1032/2024. (II. 22.) Korm. határozat
Egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó finanszírozás biztosításáról
1004
1033/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A hazai fuvarozói ágazat versenyképesebbé tétele érdekében szükséges intézkedésekről
1006
1034/2024. (II. 22.) Korm. határozat
Az erdélyi intézmények beruházásainak, működésének és programjainak finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
1007
1035/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A Beregszász városát ért környezeti károk kezelését célzó magyar hozzájárulásról szóló 1149/2021. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról
1008
1036/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat visszavonásáról
1008
1037/2024. (II. 22.) Korm. határozat
Az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról, valamint az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról szóló 1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat módosításáról
1015
11/2024. (II. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
1018
12/2024. (II. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
1018
13/2024. (II. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Románia Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatott együttműködésről szóló megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
1018

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.