A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8412831. látogatója

Budapest

2024. január 9.,

kedd


 

2. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2024. (I. 9.) Korm. rendelet
Az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről
34
2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet
Gazdasági és adatvagyon-hasznosítás tárgyú kormányrendeletek módosításáról
36
1/2024. (I. 9.) NMHH rendelet
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról
42
1/2024. (I. 9.) AB határozat
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján létrehozott hatásköri rendszerben eljáró valamennyi hatóságra kiterjedő együttműködés szervezeti rendjével, valamint az általuk indított eljárásokról a többi hatóság értesítésének eljárásrendjével kapcsolatos mulasztás megállapításáról
43
2/2024. (I. 9.) AB határozat
A Kúria Pfv.IV.20.521/2022/4. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.798/2021/5. számú ítélete, továbbá a Fővárosi Törvényszék 19.P.23.507/2020/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
70
1/2024. (I. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
85
1001/2024. (I. 9.) Korm. határozat
A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
85
1002/2024. (I. 9.) Korm. határozat
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv feljogosító feltétellel kapcsolatos kiegészítéséről
86

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.