A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8412808. látogatója

Budapest

2024. február 29.,

csütörtök


 

23. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról
1043
36/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvénnyel összefüggésben veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
1146
37/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
Aszociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
1147
38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
1150
39/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
1158
40/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A gyermekvédelmiintézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosításáról
1158
41/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A magán egészségügyi-szolgáltatónál szakmai szabályok megszegésével nyújtott szolgáltatásból eredő ellátás költségének megtéríttetéséhez kapcsolódó részletszabályokról
1160
42/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A járóbeteg-szakellátási digitális időpontfoglaló rendszer bevezetéséhez kapcsolódó rendelkezésekről
1163
43/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A speciális személy- és vagyonvédelmi ellenőrzést igazoló tanúsítvánnyal, valamint a helyszínelői és bűnügyi technikai tevékenységgel összefüggő egyes rendelkezésekről
1166
44/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
Egyes, a díjköteles közúthálózatra vonatkozó úthasználati jogosultságokkal kapcsolatos kormányrendeleteknek az autóbuszok díjfizetésével összefüggő módosításáról
1169
45/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
1173
1/2024. (II. 29.) MK rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
1174
9/2024. (II. 29.) BM rendelet
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról
1225
10/2024. (II. 29.) BM rendelet
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról
1358
11/2024. (II. 29.) BM rendelet
Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól
1363
12/2024. (II. 29.) BM rendelet
A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól
1372
13/2024. (II. 29.) BM rendelet
Belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
1377
14/2024. (II. 29.) BM rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú és humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
1379
1/2024. (II. 29.) IM rendelet
Egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
1380
6/2024. (II. 29.) KKM rendelet
A Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességre jogosult tagjai és családtagjaik adatait és jogosultságait tanúsító igazolványokról
1397
7/2024. (II. 29.) KKM rendelet
A diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek beutazásának és tartózkodásának egyes szabályairól és a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtási rendelkezéseiről
1398
8/2024. (II. 29.) NGM rendelet
A Magyarországon évente összesen kiadható foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és vendégmunkás-tartózkodási engedélyek számáról
1402
14/2024. (II. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
1403
15/2024. (II. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
1403

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.