A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418443. látogatója

Budapest

2024. március 11.,

hétfő


 

29. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2024. (III. 11.) MNB rendelet
A „Kincsem” ezüst emlékérme kibocsátásáról
1528
9/2024. (III. 11.) MNB rendelet
A „Kincsem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
1530
8/2024. (III. 11.) AM rendelet
A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
1532
16/2024. (III. 11.) BM rendelet
A stratégiai gyógyszerlista kiadásáról
1533
2/2024. (III. 11.) IM rendelet
Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról
1540
3/2024. (III. 11.) IM rendelet
Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
1682
4/2024. (III. 11.) IM rendelet
Az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet módosításáról
1692
1053/2024. (III. 11.) Korm. határozat
Kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1693
1054/2024. (III. 11.) Korm. határozat
Az Ukrajna 2023. évi támogatását célzó eszközhöz (makroszintű pénzügyi támogatás plusz) kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség teljesítéséről
1694

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.25.