A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418247. látogatója

Budapest

2024. március 13.,

szerda


 

32. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
57/2024. (III. 13.) Korm. rendelet
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
1774
58/2024. (III. 13.) Korm. rendelet
A kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról
1776
59/2024. (III. 13.) Korm. rendelet
A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
1776
60/2024. (III. 13.) Korm. rendelet
A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
1777
17/2024. (III. 13.) BM rendelet
A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról
1778
34/2024. (III. 13.) KE határozat
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke jogviszonya megszűnésének megállapításáról
1780
35/2024. (III. 13.) KE határozat
Államtitkárok felmentéséről és államtitkár kinevezéséről
1780
36/2024. (III. 13.) KE határozat
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
1781
1055/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról
1781
1056/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Határellenőrzési Munkacsoportról szóló 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat módosításáról
1783
1057/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Szeged megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1200/2023. (V. 17.) Korm. határozat módosításáról
1784
1058/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1785
1059/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1785
1060/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között, a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1786
16/2024. (III. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú földgázellátási szolidaritási mechanizmusról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1786
17/2024. (III. 13.) ME határozat
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának kinevezéséről
1787
18/2024. (III. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
1787

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.