A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8412791. látogatója

Budapest

2024. március 21.,

csütörtök


 

35. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
61/2024. (III. 21.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
1847
62/2024. (III. 21.) Korm. rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
1847
63/2024. (III. 21.) Korm. rendelet
A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet és egy honvédelemi tárgyú Korm. rendelet módosításáról
1848
4/2024. (III. 21.) NMHH rendelet
A peren kívüli vitarendezési testületekre vonatkozó részletes szabályokról
1850
3/2024. (III. 21.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról
1862
9/2024. (III. 21.) NGM rendelet
Az MDDÜ Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése és egy gazdasági társaság névváltozásának átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
1864
49/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1865
50/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1865
51/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1866
52/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1866
53/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1867
54/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1867
55/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1868
56/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1868
57/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1869
1063/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A Törökországot és Szíriát sújtó földrengésben megsérült egyes épületek felújításának és további humanitárius segítségnyújtás Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról szóló 1129/2023. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról
1869
1064/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A szociális szolgáltatások keretében egyes állami szakrendszerek továbbfejlesztéséről
1870
1065/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A 2026. évi World Athletics Ultimate Championships megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
1871
1066/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A mezőgazdasági termelők mezőgazdasági vízszolgáltatással kapcsolatos 2024. évi terheinek csökkentéséről és a mezőgazdasági vízszolgáltatók vízszolgáltatási díja fennmaradó részének központi költségvetésből történő biztosításáról
1872
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról
1872
1068/2024. (III. 21.) Korm. határozat
Az Országos Építésügyi Nyilvántartás üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról
1886
1069/2024. (III. 21.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról
1886
1070/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A Székesfehérvár megyei jogú város területén megvalósuló közúti beruházással kapcsolatos intézkedésekről
1890
1071/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése elnevezésű projekt keretében szükséges többletforrás biztosításáról
1890
1072/2024. (III. 21.) Korm. határozat
Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1505/2022. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról
1891
19/2024. (III. 21.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az Ipoly határfolyón Ipolytölgyes (Malé Kosihy) és Perőcsény (Ipe¾ský Sokolec) térségében lévő meder-duzzasztók és szivattyútelepek létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről és fejlesztéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1895
20/2024. (III. 21.) ME határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
1895

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.