A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418437. látogatója

Budapest

2024. április 3.,

szerda


 

40. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
74/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet
A Deák Ferenc Ösztöndíjról
2085
75/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2088
76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2089
77/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
2090
78/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
2093
5/2024. (IV. 3.) EM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
2095
10/2024. (IV. 3.) NGM rendelet
A Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatait kizárólagos joggal ellátó szervezet kijelöléséről szóló 19/2022. (XII. 23.) GFM rendelet módosításáról
2096
6/2024. (IV. 3.) AB határozat
A Fővárosi Törvényszék 105.K.701.377/2022/2. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
2097
7/2024. (IV. 3.) AB határozat
Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 48. § (2a) bekezdése, valamint Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselő-testületének az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 26/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 72. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
2105
67/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2119
68/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2119
69/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2120
70/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2120
71/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2121
72/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2121
73/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2122
74/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2122
1083/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A 2024. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1580/2023. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
2123
1084/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások nyújtására vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1260/2023. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról
2127
1085/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2127
1086/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen felmerülő sürgős állagvédelmi, karbantartási feladatok ellátásáról
2129
1087/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról
2130
1088/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása jogcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat átcsoportosításáról
2130
1089/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
Egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportingatlanná minősítéséről, valamint az egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről szóló 1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról
2133
1090/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és fejlesztésének támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról
2134
1091/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A közlekedési szabályrendszer átfogó felülvizsgálatával, valamint az új KRESZ-szel összefüggő feladatokról
2138
25/2024. (IV. 3.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
2139
1/2024. (IV. 3.) PM határozat
A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény 46. §-a és 54. § (2) bekezdése hatálybalépéséről
2139

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.25.