A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8412776. látogatója

Budapest

2024. április 9.,

kedd


 

43. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2024. (IV. 9.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2024. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról
2216
15/2024. (IV. 9.) AM rendelet
Az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól
2223
16/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről
2249
17/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből megvalósuló Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
2338
18/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
2372
19/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól
2381
20/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről
2407
21/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról
2408
22/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről
2424
23/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedésekkel összefüggő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazott eljárásról
2430
24/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet módosításáról
2434
25/2024. (IV. 9.) AM rendelet
Egyes közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról
2443
3/2024. (IV. 9.) KTM rendelet
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről
2447
13/2024. (IV. 9.) NGM rendelet
A TritonLife Dialízis Center Kft. és a TritonLife Eszközkezelő Kft. tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
2454

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.