A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8412775. látogatója

Budapest

2024. április 17.,

szerda


 

45. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2024. évi III. törvény
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a polgári veszélyhelyzetek terén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2543
2024. évi IV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi és szervezett bűnözés elleni küzdelemben és megelőzésben való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
2555
2024. évi V. törvény
Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai alkalmazásának felfüggesztéséről
2566
2024. évi VI. törvény
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodást módosító, a Bank Kormányzótanácsa által 2023. május 18-án meghozott, és a tagállamok által elfogadott 259. és 260. számú határozatok kihirdetéséről
2567
2024. évi VII. törvény
A kriptoeszközök piacáról
2573
2024. évi VIII. törvény
A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról
2582
2024. évi IX. törvény
Egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról
2583
2024. évi X. törvény
A pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2602
2024. évi XI. törvény
A Nemzeti Földalap hatékonyabb kezeléséhez szükséges egyes törvények módosításáról
2621
83/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet
A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről
2625
84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet
A közlekedési igazgatással összefüggő egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2628
85/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet
A repülőtér létesítésének, fejlesztésének, megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszűnésének szabályairól
2643
86/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2670
20/2024. (IV. 17.) BM rendelet
Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról
2671
8/2024. (IV. 17.) KKM rendelet
A Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól szóló 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet módosításáról
2683
1001/2024. (IV. 17.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1003/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozat módosításáról
2698
81/2024. (IV. 17.) KE határozat
Állami kitüntetés adományozásáról
2700
1110/2024. (IV. 17.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás alcím Célelőirányzatok jogcímcsoport 2024. évi előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről
2701
1111/2024. (IV. 17.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
2703
30/2024. (IV. 17.) ME határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti Megerősített Partnerségi és Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2705
31/2024. (IV. 17.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2705
32/2024. (IV. 17.) ME határozata
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
2706

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.