A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8412775. látogatója

Budapest

2024. április 23.,

kedd


 

46. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
87/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
A polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén történő, határokon átnyúló elektronikus adatcserére szolgáló számítógépes rendszerről (e-CODEX-rendszer) és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/850 európai parlamenti és a tanácsi rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásáról
2709
88/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
Az LTE 450 MHz-es mobil adatkommunikációs hálózat honvédelmi célú átvételével kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2711
89/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
2712
90/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
Az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló kormányrendeletek módosításáról
2716
91/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
2722
92/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
Egyes felszámolási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2723
93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
A fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
2726
11/2024. (IV. 23.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
2748
5/2024. (IV. 23.) NMHH rendelet
A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
2748
4/2024. (IV. 23.) TNM rendelet
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet módosításáról
2765
26/2024. (IV. 23.) AM rendelet
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról
2765
27/2024. (IV. 23.) AM rendelet
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
2768
28/2024. (IV. 23.) AM rendelet
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról
2768
82/2024. (IV. 23.) KE határozat
Bíró felmentéséről
2781
83/2024. (IV. 23.) KE határozat
Bírák kinevezéséről és bírói kinevezések ismételt meghosszabbításáról
2781
84/2024. (IV. 23.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről
2782
1112/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
Egyes közgyűjteményeknek a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központba történő integrációjáról
2782
1113/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
A WA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről, valamint a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1033/2020. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról
2784
1114/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
A rezsivédelmi szolgáltatás 2024. második negyedévi ellentételezése érdekében a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
2786
1115/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok informatikai működtetése érdekében történő forrásbiztosításról
2788
1116/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyes feladataival kapcsolatos forrásbiztosításról
2788
1117/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya közötti határon átnyúló mentőszolgálati együttműködésről szóló keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2790
1118/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
Egyes ipari parki beruházásokkal összefüggő, közúti és vasúti fejlesztésekre irányuló kormányhatározatok módosításáról
2790
33/2024. (IV. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2795
34/2024. (IV. 23.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
2796

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.