A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8412775. látogatója

Budapest

2024. április 30.,

kedd


 

48. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
29/2024. (IV. 30.) AM rendelet
A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezeténél működő Közösségi Marketing és Innovációs Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről
2822
7/2024. (IV. 30.) IM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
2823
1/2024. (IV. 30.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
2831
8/2024. (IV. 30.) AB határozat
Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
2861
9/2024. (IV. 30.) AB határozat
A veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról, visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítéséről, valamint alkalmazásának kizárásáról
2873
9/2024. (IV. 30.) OGY határozat
A 2025. év Jókai Mór-emlékévvé nyilvánításáról
2884
10/2024. (IV. 30.) OGY határozat
A 2025. év Klebelsberg Kunó-emlékévvé nyilvánításáról
2884
11/2024. (IV. 30.) OGY határozat
Gy. Németh Erzsébet országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
2885
12/2024. (IV. 30.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
2885
13/2024. (IV. 30.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
2886
1/2024. (IV. 30.) BM határozat
Az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXVII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépéséről
2886

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.