A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418034. látogatója

Budapest

2024. május 9.,

csütörtök


 

52. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2024. évi XIII. törvény
Oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról
3013
2024. évi XIV. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, valamint az egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXI. törvény módosításáról
3041
2024. évi XV. törvény
A jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes törvények módosításáról
3045
2024. évi XVI. törvény
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról
3052
2024. évi XVII. törvény
Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
3053
2024. évi XVIII. törvény
Az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
3078
2024. évi XIX. törvény
Egyes agrártárgyú törvények módosításáról
3087
2024. évi XX. törvény
A honvédek jogállásával összefüggő törvények módosításáról
3117
102/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról
3134
103/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
3134
104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
A jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3135
105/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
A képalkotó diagnosztikai eljárásokat érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról
3146
106/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
A közgyűjteményi központ létrehozása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról, valamint az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
3146
107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földügyi Központ megszüntetésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
3149
108/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3160
109/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
3160
110/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
Az EcoSolifer Heterojunction Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
3161
2/2024. (V. 9.) SZTFH rendelet
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendelet kiadásában való helyettesítéséről
3162
3/2024. (V. 9.) SZTFH rendelet
Egyes bányászati tárgyú szakmai képesítési rendeletek módosításáról
3162
23/2024. (V. 9.) BM rendelet
Egyes személyes gondoskodást érintő miniszteri rendeletek módosításáról
3167
7/2024. (V. 9.) EM rendelet
Az energiahatékonysági járulék megfizetésének szabályairól
3169
88/2024. (V. 9.) KE határozat
Az országos bírósági hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
3170
89/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3170
90/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3171
91/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3171
92/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3172
93/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3172
94/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3173
95/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3173
96/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3174
97/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3174
1128/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A 2024. évi országos szúnyoggyérítési program végrehajtásához szükséges intézkedésekről
3175
1129/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszak pénzügyi eszköz termékek végrehajtásának 2014–2020-as elszámolhatósági időszakot követő finanszírozásáról
3175
1130/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A jogszabályok preambulumával összefüggő követelmények megváltozásával kapcsolatos feladatokról
3177
1131/2024. (V. 9.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2024. márciusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3177
1132/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A Csenger településen épülő, 1500 főt befogadó büntetés-végrehajtási intézet infrastrukturális ellátásának előkészítési és kivitelezési munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról
3179
1133/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
3180
1134/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A Szeged Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról és a szükséges források biztosításáról szóló 1595/2023. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról
3181
1135/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3184

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.23.