A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418034. látogatója

Budapest

2024. május 21.,

kedd


 

57. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2024. (V. 21.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
3384
24/2024. (V. 21.) BM rendelet
Az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
3385
2/2024. (V. 21.) HM rendelet
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
3386
106/2024. (V. 21.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
3388
107/2024. (V. 21.) KE határozat
Vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről, valamint dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről
3388
1/2024. (V. 21.) MvM határozat
Az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXVII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépéséről
3389

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.23.