A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418260. látogatója

Budapest

2024. június 11.,

kedd


 

62. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
123/2024. (VI. 11.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3835
2/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM rendelet módosításáról
3837
3/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A könyvtári anyagok bejelentéséről szóló 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet módosításáról
3837
4/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
3838
5/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az irányítása alatt álló intézmények és államigazgatási szervek szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 4/1999. (VIII. 6.) SZCSM rendelet hatályon kívül helyezéséről
3838
6/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Könyvtári Intézet jogállásáról szóló 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet hatályon kívül helyezéséről
3839
7/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosításáról
3839
8/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról
3840
9/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet módosításáról
3841
10/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet módosításáról
3841
11/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
3842
12/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet módosításáról
3842
13/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról
3843
14/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
3843
15/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet módosításáról
3843
16/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról
3844
17/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet módosításáról
3844
18/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet módosításáról
3845
19/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosításáról
3845
20/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról
3850
21/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról
3850
22/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosításáról
3851
23/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet módosításáról
3851
24/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
Az egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről szóló 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet módosításáról
3852
25/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről szóló 63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosításáról
3852
26/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosításáról
3853
27/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
Az örökbefogadás előtti tanácsadásról és az örökbefogadói tanfolyamról szóló 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról
3853
28/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról szóló 11/2022. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról
3854
29/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól szóló 1/2023. (II. 28.) KIM rendelet módosításáról
3854
30/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet módosításáról
3854
5/2024. JEH határozat
A közjegyző által kiállított tanúsítvány és az ahhoz mellékletként fűzött jegyzőkönyv közokiratnak való megfelelőségéről
3855
15/2024. (VI. 11.) OGY határozat
Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak a feltárását célzó vizsgálati tevékenységéről szóló jelentése elfogadásáról
3862
16/2024. (VI. 11.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról
3862
135/2024. (VI. 11.) KE határozat
Miniszter megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról, államtitkár felmentéséről és miniszter kinevezéséről
3863
1165/2024. (VI. 11.) Korm. határozat
Az Algyő nagyközség külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
3864

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.