A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415531. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1981.

1263/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2016. május 30. és június 11. között Genfben sorra kerülõ 105. ülésszakán való magyar részvételrõl

2016/79 (június 7.)

006143

Közlönyszám megnyitása

1982.

183/2016. (VI. 7.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

2016/79 (június 7.)

006142

Közlönyszám megnyitása

1983.

17/2016. (VI. 7.) NGM rendelet
Az egyes miniszteri rendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvénnyel összefüggõ módosításáról

2016/79 (június 7.)

006140

Közlönyszám megnyitása

1984.

132/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történõ elhelyezésével összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

2016/79 (június 7.)

006139

Közlönyszám megnyitása

1985.

131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Magyar Mûvészeti Akadémia Mûvészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a Magyar Mûvészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/79 (június 7.)

006136

Közlönyszám megnyitása

1986.

130/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
Az Otto Fuchs Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság Tatabánya területén megvalósuló beruházásával, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/79 (június 7.)

006135

Közlönyszám megnyitása

1987.

129/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2016/79 (június 7.)

006134

Közlönyszám megnyitása

1988.

128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttmûködési programjainak végrehajtási intézményrendszerérõl szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

2016/79 (június 7.)

006134

Közlönyszám megnyitása

1989.

127/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási idõszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

2016/79 (június 7.)

006127

Közlönyszám megnyitása

1990.

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttmûködési programjainak végrehajtásáról

2016/79 (június 7.)

006106

Közlönyszám megnyitása

1991.

125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

2016/79 (június 7.)

006104

Közlönyszám megnyitása

1992.

124/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
Az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2016/79 (június 7.)

006101

Közlönyszám megnyitása

1993.

123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A perkapu szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, valamint egyéb, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

2016/79 (június 7.)

006097

Közlönyszám megnyitása

1994.

122/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekrõl szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

2016/79 (június 7.)

006097

Közlönyszám megnyitása

1995.

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl

2016/79 (június 7.)

006061

Közlönyszám megnyitása

1996.

120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A közúti árutovábbítási szerzõdésekrõl

2016/79 (június 7.)

006055

Közlönyszám megnyitása

1997.

119/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl

2016/79 (június 7.)

006050

Közlönyszám megnyitása

1998.

1262/2016. (VI. 6.) Korm. határozat
A Kínai Népköztársasággal fennálló gazdasági kapcsolatok szorosabbra fûzésével összefüggõ feladatokról

2016/78 (június 6.)

006046

Közlönyszám megnyitása

1999.

1261/2016. (VI. 6.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

2016/78 (június 6.)

006043

Közlönyszám megnyitása

2000.

1260/2016. (VI. 6.) Korm. határozat
„A Szabadság tér ’89 – a rendszerváltoztatás aktái” címû könyvsorozat megvásárlásához szükséges forrás biztosításáról

2016/78 (június 6.)

006043

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.