A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418037. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

2021.

176/2016. (VI. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/77 (június 6.)

005952

Közlönyszám megnyitása

2022.

175/2016. (VI. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésrõl

2016/77 (június 6.)

005951

Közlönyszám megnyitása

2023.

174/2016. (VI. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésrõl

2016/77 (június 6.)

005951

Közlönyszám megnyitása

2024.

173/2016. (VI. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésrõl

2016/77 (június 6.)

005950

Közlönyszám megnyitása

2025.

172/2016. (VI. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésrõl

2016/77 (június 6.)

005950

Közlönyszám megnyitása

2026.

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet
Az étkezési tojást termelõ tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeirõl

2016/77 (június 6.)

005944

Közlönyszám megnyitása

2027.

16/2016. (VI. 6.) MvM rendelet
A postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekrõl és szabályokról szóló 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet módosításáról

2016/77 (június 6.)

005942

Közlönyszám megnyitása

2028.

15/2016. (VI. 6.) MvM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Nemzeti Örökség Intézeténél történõ végrehajtásáról

2016/77 (június 6.)

005939

Közlönyszám megnyitása

2029.

20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tõkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettségekrõl

2016/77 (június 6.)

005840

Közlönyszám megnyitása

2030.

10/2016. (VI. 1.) EMMI rendelet
Az emberi erõforrások minisztere által adományozható elismerésekrõl szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról

2016/76 (június 1.)

005834

Közlönyszám megnyitása

2031.

114/2016. (VI. 1.) Korm. rendelet
A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/76 (június 1.)

005832

Közlönyszám megnyitása

2032.

2016. évi LIV. törvény
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

2016/76 (június 1.)

005830

Közlönyszám megnyitása

2033.

2016. évi LIII. törvény
A pénzügyi közvetítõrendszert érintõ egyes törvények módosításáról

2016/76 (június 1.)

005786

Közlönyszám megnyitása

2034.

2016. évi LII. törvény
Az állami tisztviselõkrõl

2016/76 (június 1.)

005770

Közlönyszám megnyitása

2035.

1251/2016. (V. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/75 (május 30.)

005768

Közlönyszám megnyitása

2036.

171/2016. (V. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésrõl

2016/75 (május 30.)

005767

Közlönyszám megnyitása

2037.

170/2016. (V. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésrõl

2016/75 (május 30.)

005767

Közlönyszám megnyitása

2038.

113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet
Az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról

2016/75 (május 30.)

005742

Közlönyszám megnyitása

2039.

58/2016. (V. 27.) ME határozat
Az egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/74 (május 27.)

005739

Közlönyszám megnyitása

2040.

1250/2016. (V. 27.) Korm. határozat
A 2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervrõl

2016/74 (május 27.)

005739

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.23.