A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415531. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

2041.

169/2016. (V. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/74 (május 27.)

005738

Közlönyszám megnyitása

2042.

168/2016. (V. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/74 (május 27.)

005738

Közlönyszám megnyitása

2043.

167/2016. (V. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/74 (május 27.)

005737

Közlönyszám megnyitása

2044.

166/2016. (V. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/74 (május 27.)

005737

Közlönyszám megnyitása

2045.

Köm.5001/2016/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2016/74 (május 27.)

005732

Közlönyszám megnyitása

2046.

15/2016. (V. 27.) NFM rendelet
A fejezeti és az egyes központi kezelésû elõirányzatok kezelésérõl és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról

2016/74 (május 27.)

005730

Közlönyszám megnyitása

2047.

14/2016. (V. 27.) NFM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról

2016/74 (május 27.)

005728

Közlönyszám megnyitása

2048.

16/2016. (V. 27.) NGM rendelet
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészébõl nyújtható egyes szakképzési és felnõttképzési célú támogatások részletes szabályairól

2016/74 (május 27.)

005718

Közlönyszám megnyitása

2049.

112/2016. (V. 27.) Korm. rendelet
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

2016/74 (május 27.)

005692

Közlönyszám megnyitása

2050.

1249/2016. (V. 25.) Korm. határozat
A Nemzeti Szabadidõs-Egészség Sportpark Programról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról szóló 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

2016/73 (május 25.)

005690

Közlönyszám megnyitása

2051.

7/2016. (V. 25.) IM rendelet
Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról

2016/73 (május 25.)

005688

Közlönyszám megnyitása

2052.

14/2016. (V. 25.) MvM rendelet
A felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységrõl

2016/73 (május 25.)

005680

Közlönyszám megnyitása

2053.

19/2016. (V. 25.) MNB rendelet
Az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendõ kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól

2016/73 (május 25.)

005677

Közlönyszám megnyitása

2054.

111/2016. (V. 25.) Korm. rendelet
A Nemzeti Szabadidõs-Egészség Sportpark Program során megvalósuló beruházások lebonyolításához szükséges pályázati rendszer kidolgozásáról és lebonyolításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/73 (május 25.)

005675

Közlönyszám megnyitása

2055.

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet
Az állami projektértékelõi jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

2016/73 (május 25.)

005667

Közlönyszám megnyitása

2056.

2016. évi LI. törvény
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történõ részvételrõl szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról

2016/73 (május 25.)

005660

Közlönyszám megnyitása

2057.

2016. évi L. törvény
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetésérõl

2016/73 (május 25.)

005630

Közlönyszám megnyitása

2058.

165/2016. (V. 24.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/72 (május 24.)

005628

Közlönyszám megnyitása

2059.

164/2016. (V. 24.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/72 (május 24.)

005628

Közlönyszám megnyitása

2060.

163/2016. (V. 24.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/72 (május 24.)

005628

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.