A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418434. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

2081.

12/2016. (V. 24.) NFM rendelet
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történõ adatszolgáltatás tartalmáról és rendjérõl

2016/72 (május 24.)

005609

Közlönyszám megnyitása

2082.

18/2016. (V. 24.) BM rendelet
Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról

2016/72 (május 24.)

005607

Közlönyszám megnyitása

2083.

18/2016. (V. 24.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékérõl

2016/72 (május 24.)

005606

Közlönyszám megnyitása

2084.

Köf.5068/2015/4. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2016/71 (május 20.)

005601

Közlönyszám megnyitása

2085.

11/2016. (V. 20.) NFM rendelet
A cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról

2016/71 (május 20.)

005599

Közlönyszám megnyitása

2086.

14/2016. (V. 20.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésérõl és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról

2016/71 (május 20.)

005595

Közlönyszám megnyitása

2087.

109/2016. (V. 20.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakhatósági közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2016/71 (május 20.)

005594

Közlönyszám megnyitása

2088.

0 2016. évi XLIX. törvény
Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggõ törvények módosításáról

2016/71 (május 20.)

005590

Közlönyszám megnyitása

2089.

2016. évi XLVIII. törvény
A népszavazás kezdeményezésérõl, az európai polgári kezdeményezésrõl, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról

2016/71 (május 20.)

005585

Közlönyszám megnyitása

2090.

2016. évi XLVII. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

2016/71 (május 20.)

005584

Közlönyszám megnyitása

2091.

2016. évi XLVI. törvény
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról

2016/71 (május 20.)

005582

Közlönyszám megnyitása

2092.

2016. évi XLV. törvény
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról

2016/71 (május 20.)

005579

Közlönyszám megnyitása

2093.

2016. évi XLIV. törvény
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2016/71 (május 20.)

005556

Közlönyszám megnyitása

2094.

2016. évi XLIII. törvény
Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

2016/71 (május 20.)

005542

Közlönyszám megnyitása

2095.

2016. évi XLII. törvény
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

2016/71 (május 20.)

005530

Közlönyszám megnyitása

2096.

2016. évi XLI. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

2016/71 (május 20.)

005526

Közlönyszám megnyitása

2097.

2016. évi XL. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

2016/71 (május 20.)

005521

Közlönyszám megnyitása

2098.

2016. évi XXXIX. törvény
Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról

2016/71 (május 20.)

005493

Közlönyszám megnyitása

2099.

2016. évi XXXVIII. törvény
Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról

2016/71 (május 20.)

005482

Közlönyszám megnyitása

2100.

2016. évi XXXVII. törvény
Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetésérõl

2016/71 (május 20.)

005462

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.25.