A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418038. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

2141.

52/2016. (V. 12.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/68 (május 12.)

005311

Közlönyszám megnyitása

2142.

51/2016. (V. 12.) ME határozat
A Nemzetközi Távközlési Egyesület Részes Államainak Meghatalmazottak Értekezletein, Nemzetközi Távközlési Világértekezletein, Rádiótávközlési Világértekezletein, valamint Regionális Rádiótávközlési Értekezletein való magyar részvételrõl

2016/68 (május 12.)

005310

Közlönyszám megnyitása

2143.

1232/2016. (V. 12.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú ingóságok Iraki Köztársaság Kurd Regionális Kormányának történõ térítésmentes átadásáról

2016/68 (május 12.)

005310

Közlönyszám megnyitása

2144.

1231/2016. (V. 12.) Korm. határozat
A Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek finanszírozásához szükséges intézkedésekrõl

2016/68 (május 12.)

005309

Közlönyszám megnyitása

2145.

140/2016. (V. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/68 (május 12.)

005308

Közlönyszám megnyitása

2146.

139/2016. (V. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/68 (május 12.)

005308

Közlönyszám megnyitása

2147.

138/2016. (V. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/68 (május 12.)

005307

Közlönyszám megnyitása

2148.

137/2016. (V. 12.) KE határozat
Vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl

2016/68 (május 12.)

005307

Közlönyszám megnyitása

2149.

35/2016. (V. 12.) FM rendelet
A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

2016/68 (május 12.)

005305

Közlönyszám megnyitása

2150.

9/2016. (V. 12.) EMMI rendelet
A segítõ kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosításáról

2016/68 (május 12.)

005302

Közlönyszám megnyitása

2151.

16/2016. (V. 12.) BM rendelet
A közcélú ivóvízmûvek, valamint a közcélú szennyvízelvezetõ és -tisztító mûvek üzemeltetése során teljesítendõ vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekrõl, vizsgálatok körérõl, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

2016/68 (május 12.)

005284

Közlönyszám megnyitása

2152.

2/2016. (V. 12.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltetõ által nyújtott szolgáltatás minõségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történõ ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minõségétõl függõen alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeirõl szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

2016/68 (május 12.)

005282

Közlönyszám megnyitása

2153.

1230/2016. (V. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

2016/67 (május 11.)

005279

Közlönyszám megnyitása

2154.

15/2016. (V. 11.) BM rendelet
Az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

2016/67 (május 11.)

005274

Közlönyszám megnyitása

2155.

17/2016. (V. 11.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsõdlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvetõ feladatai ellátása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépésérõl

2016/67 (május 11.)

005270

Közlönyszám megnyitása

2156.

16/2016. (V. 11.) MNB rendelet
A kollektív befektetési formákról és kezelõikrõl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus ûrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról

2016/67 (május 11.)

005268

Közlönyszám megnyitása

2157.

9/2016. (V. 10.) OGY határozat
A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történõ kiküldetésérõl szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

2016/66 (május 10.)

005265

Közlönyszám megnyitása

2158.

8/2016. (V. 10.) OGY határozat
Országos népszavazás elrendelésérõl

2016/66 (május 10.)

005265

Közlönyszám megnyitása

2159.

Köf.5065/2015/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2016/66 (május 10.)

005261

Közlönyszám megnyitása

2160.

14/2016. (V. 10.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítõeszköz- és világítástechnikai felszerelésérõl

2016/66 (május 10.)

005219

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.23.