A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415538. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

201.

42/2016. (XII. 22.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minõsített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

2016/213 (december 22.)

083250

Közlönyszám megnyitása

202.

41/2016. (XII. 22.) EMMI rendelet
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet

2016/213 (december 22.)

083223

Közlönyszám megnyitása

203.

58/2016. (XII. 22.) BM rendelet
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok megerõsítésével összefüggõ egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/213 (december 22.)

083198

Közlönyszám megnyitása

204.

57/2016. (XII. 22.) BM rendelet
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott, a menekültügyi õrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendõrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt õrizet végrehajtására szolgáló õrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekrõl, a közegészségügyi ellenõrzésekrõl, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttmûködés rendjérõl

2016/213 (december 22.)

083189

Közlönyszám megnyitása

205.

56/2016. (XII. 22.) BM rendelet
Az Országgyûlési Õrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

2016/213 (december 22.)

083184

Közlönyszám megnyitása

206.

55/2016. (XII. 22.) BM rendelet
Egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletek módosításáról

2016/213 (december 22.)

083176

Közlönyszám megnyitása

207.

54/2016. (XII. 22.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

2016/213 (december 22.)

083170

Közlönyszám megnyitása

208.

55/2016. (XII. 22.) MNB rendelet
A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet tartalmának a hatálybalépést megelõzõ megváltoztatásáról

2016/213 (december 22.)

083168

Közlönyszám megnyitása

209.

54/2016. (XII. 22.) MNB rendelet
Az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítõ szabályzat kötelezõ tartalmi elemeirõl szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról

2016/213 (december 22.)

083168

Közlönyszám megnyitása

210.

Köf.5021/2016/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2016/212 (december 21.)

083163

Közlönyszám megnyitása

211.

25/2016. (XII. 21.) AB határozat
Mulasztással elõidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról és a Kúria Kfv.III.38.175/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

2016/212 (december 21.)

083151

Közlönyszám megnyitása

212.

55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet
A megújuló energiát termelõ berendezések és rendszerek beszerzéséhez és mûködtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének mûszaki követelményeirõl

2016/212 (december 21.)

083143

Közlönyszám megnyitása

213.

54/2016. (XII. 21.) NFM rendelet
A fejezeti és egyes központi kezelésû elõirányzatok kezelésérõl és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet XVII. fejezet címrendjének változásából eredõ módosításáról

2016/212 (december 21.)

083123

Közlönyszám megnyitása

214.

55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésû elõirányzatok kezelésérõl és felhasználásáról

2016/212 (december 21.)

083091

Közlönyszám megnyitása

215.

54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Fõváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

2016/212 (december 21.)

083089

Közlönyszám megnyitása

216.

53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
A pénzügyi szolgáltatást közvetítõ elõzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

2016/212 (december 21.)

083088

Közlönyszám megnyitása

217.

23/2016. (XII. 21.) IM rendelet
A bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet, valamint az állami tisztviselõkrõl szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszter rendeletek módosításáról

2016/212 (december 21.)

083086

Közlönyszám megnyitása

218.

23/2016. (XII. 21.) HM rendelet
A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet és a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról

2016/212 (december 21.)

083084

Közlönyszám megnyitása

219.

22/2016. (XII. 21.) HM rendelet
A pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenõ Kártya juttatás biztosításáról

2016/212 (december 21.)

083083

Közlönyszám megnyitása

220.

87/2016. (XII. 21.) FM rendelet
Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet hatályon kívül helyezésérõl

2016/212 (december 21.)

083082

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.