A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415529. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

2181.

49/2016. (V. 2.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkezõ állampolgáraik vízummentességérõl szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/61 (május 2.)

005001

Közlönyszám megnyitása

2182.

48/2016. (V. 2.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) Szolgáltató Iroda Budapestre történõ telepítésérõl és jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2016/61 (május 2.)

005000

Közlönyszám megnyitása

2183.

47/2016. (V. 2.) ME határozat
Az ENSZ Közgyûlés globális kábítószer ügyekkel foglalkozó rendkívüli ülésszakán történõ részvételrõl

2016/61 (május 2.)

005000

Közlönyszám megnyitása

2184.

1228/2016. (V. 2.) Korm. határozat
A BT ROC Korlátolt Felelõsségû Társaság magyarországi nagybefektetõvel való stratégiai együttmûködési megállapodás megkötésérõl

2016/61 (május 2.)

005000

Közlönyszám megnyitása

2185.

1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat
A nemzetpolitikailag kiemelt jelentõségû programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról

2016/61 (május 2.)

004998

Közlönyszám megnyitása

2186.

1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges elõirányzat-átcsoportosításról

2016/61 (május 2.)

004981

Közlönyszám megnyitása

2187.

1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történõ elõirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

2016/61 (május 2.)

004977

Közlönyszám megnyitása

2188.

1224/2016. (V. 2.) Korm. határozat
Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bûnügyi Elemzõ Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

2016/61 (május 2.)

004976

Közlönyszám megnyitása

2189.

1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat
A 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

2016/61 (május 2.)

004966

Közlönyszám megnyitása

2190.

1222/2016. (V. 2.) Korm. határozat
Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat módosításáról

2016/61 (május 2.)

004965

Közlönyszám megnyitása

2191.

1221/2016. (V. 2.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl

2016/61 (május 2.)

004960

Közlönyszám megnyitása

2192.

33/2016. (V. 2.) FM rendelet
A Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

2016/61 (május 2.)

004957

Közlönyszám megnyitása

2193.

32/2016. (V. 2.) FM rendelet
Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentõségû természetvédelmi területek országos jelentõségûvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról

2016/61 (május 2.)

004955

Közlönyszám megnyitása

2194.

31/2016. (V. 2.) FM rendelet
A természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítésérõl, valamint természetvédelmi kezelõ kijelölésérõl szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet módosításáról

2016/61 (május 2.)

004952

Közlönyszám megnyitása

2195.

96/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/61 (május 2.)

004943

Közlönyszám megnyitása

2196.

95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
Az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyõ külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/61 (május 2.)

004941

Közlönyszám megnyitása

2197.

94/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2016/61 (május 2.)

004940

Közlönyszám megnyitása

2198.

93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz kapcsolódó idõbélyegzés szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/61 (május 2.)

004939

Közlönyszám megnyitása

2199.

1220/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról

2016/60 (április 29.)

004934

Közlönyszám megnyitása

2200.

1219/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelõzõ ellátás céltartalék jogcím 2016. évi elõirányzatáról történõ átcsoportosításról, valamint a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemelésérõl

2016/60 (április 29.)

004932

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.