A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418437. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

2361.

8/2016. (IV. 6.) MNB rendelet
A jövedelemarányos törlesztõrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

2016/47 (április 6.)

004242

Közlönyszám megnyitása

2362.

77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2016/47 (április 6.)

004227

Közlönyszám megnyitása

2363.

1165/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A magyar–szerb határszakaszon építendõ manõver út kivitelezéséhez és a megbízható áramellátás biztosítása érdekében szükséges költségvetési források biztosításáról

2016/46 (április 5.)

004223

Közlönyszám megnyitása

2364.

1164/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

2016/46 (április 5.)

004221

Közlönyszám megnyitása

2365.

1163/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú („Gyõr-Gönyû Országos Közforgalmú Kikötõ infrastrukturális továbbfejlesztése” címû) projekt Integrált Közlekedési Operatív Programból finanszírozni tervezett, 2016. március 31-e után felmerülõ költségeinek megelõlegezésérõl

2016/46 (április 5.)

004219

Közlönyszám megnyitása

2366.

1162/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” címû) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról

2016/46 (április 5.)

004217

Közlönyszám megnyitása

2367.

1161/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. és 3. prioritása keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatásának növelésérõl, valamint az IKOP-2.1.0-15-2016-00008 azonosító számú („Szántód–Kõröshegy–Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerûsítése és kiegészítõ munkák elvégzése” címû) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról

2016/46 (április 5.)

004215

Közlönyszám megnyitása

2368.

1160/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról

2016/46 (április 5.)

004213

Közlönyszám megnyitása

2369.

1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttmûködési megállapodás végrehajtásával összefüggõ feladatokról

2016/46 (április 5.)

004211

Közlönyszám megnyitása

2370.

1158/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében egyes soproni turisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekrõl

2016/46 (április 5.)

004210

Közlönyszám megnyitása

2371.

7/2016. (IV. 5.) OGY határozat
Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésrõl

2016/46 (április 5.)

004209

Közlönyszám megnyitása

2372.

1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A közel-keleti térségben menekültként élõ keresztény gyermekek oktatásának támogatásáról

2016/46 (április 5.)

004209

Közlönyszám megnyitása

2373.

6/2016. (IV. 5.) OGY határozat
A Magyar Felsõoktatás Napjáról

2016/46 (április 5.)

004208

Közlönyszám megnyitása

2374.

5/2016. (IV. 5.) OGY határozat
A 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról

2016/46 (április 5.)

004208

Közlönyszám megnyitása

2375.

A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

2016/46 (április 5.)

004207

Közlönyszám megnyitása

2376.

Knk.IV.37.120/2016/3. számú végzés
A Kúria végzése

2016/46 (április 5.)

004205

Közlönyszám megnyitása

2377.

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl

2016/46 (április 5.)

004192

Közlönyszám megnyitása

2378.

23/2016. (IV. 5.) FM rendelet
A tejtermelõknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezõgazdasági csekély összegû támogatásról

2016/46 (április 5.)

004188

Közlönyszám megnyitása

2379.

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

2016/46 (április 5.)

004175

Közlönyszám megnyitása

2380.

9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

2016/46 (április 5.)

004173

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.25.