A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415534. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

221.

40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

2016/212 (december 21.)

083079

Közlönyszám megnyitása

222.

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

2016/212 (december 21.)

083068

Közlönyszám megnyitása

223.

17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelet
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia mûködési támogatásának mértékérõl

2016/212 (december 21.)

083060

Közlönyszám megnyitása

224.

53/2016. (XII. 21.) MNB rendelet
A technikai kamatláb maximális mértékérõl szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet és a teljes költségmutató számításáról és közzétételérõl szóló 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

2016/212 (december 21.)

083055

Közlönyszám megnyitása

225.

2016. évi CXC. törvény
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény kihirdetésérõl

2016/212 (december 21.)

083045

Közlönyszám megnyitása

226.

2016. évi CLXXXIX. törvény
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minõsített adatok kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény kihirdetésérõl

2016/212 (december 21.)

083037

Közlönyszám megnyitása

227.

2016. évi CLXXXVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény kihirdetésérõl

2016/212 (december 21.)

083027

Közlönyszám megnyitása

228.

1817/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által végzett közfeladatok 2016. évi ellátásának maradéktalan biztosítása érdekében szükséges intézkedésekrõl

2016/211 (december 20.)

083023

Közlönyszám megnyitása

229.

1816/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság mûködõképességéhez szükséges források biztosításáról

2016/211 (december 20.)

083023

Közlönyszám megnyitása

230.

1815/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és az I. Országgyûlés fejezet közötti elõirányzat-átcsoportosításról

2016/211 (december 20.)

083021

Közlönyszám megnyitása

231.

1814/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

2016/211 (december 20.)

083018

Közlönyszám megnyitása

232.

1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

2016/211 (december 20.)

083016

Közlönyszám megnyitása

233.

1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról

2016/211 (december 20.)

083011

Közlönyszám megnyitása

234.

1811/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A Grand Tokaj Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság részére szõlõfelvásárlás céljából nyújtandó forrásjuttatásról

2016/211 (december 20.)

083011

Közlönyszám megnyitása

235.

1810/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az Ybl Villa állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekrõl

2016/211 (december 20.)

083010

Közlönyszám megnyitása

236.

1809/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság részére romániai tevékenysége folytatása céljából nyújtandó forrásjuttatásról

2016/211 (december 20.)

083010

Közlönyszám megnyitása

237.

1808/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedõház Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelõsségû Társaság és az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelõsségû Társaság 2017. évi és 2018. évi költségvetésének biztosításával és az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedõház Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság 2016. évi finanszírozásával összefüggõ feladatokról

2016/211 (december 20.)

083009

Közlönyszám megnyitása

238.

1807/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ átcsoportosításról

2016/211 (december 20.)

083007

Közlönyszám megnyitása

239.

1806/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az Agro Rehab Nonprofit Kft. fejlesztéseihez nyújtandó forrásjuttatásról

2016/211 (december 20.)

083006

Közlönyszám megnyitása

240.

1805/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetésérõl szóló 2015. évi C. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 1. Célelõirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport elõirányzat túllépésének jóváhagyásáról

2016/211 (december 20.)

083006

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.