A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415537. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

2381.

76/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

2016/46 (április 5.)

004172

Közlönyszám megnyitása

2382.

75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbõl származó források felhasználásáról

2016/46 (április 5.)

004159

Közlönyszám megnyitása

2383.

74/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl

2016/46 (április 5.)

004155

Közlönyszám megnyitása

2384.

110/2016. (IV. 1.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/45 (április 1.)

004151

Közlönyszám megnyitása

2385.

109/2016. (IV. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/45 (április 1.)

004151

Közlönyszám megnyitása

2386.

108/2016. (IV. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/45 (április 1.)

004150

Közlönyszám megnyitása

2387.

107/2016. (IV. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/45 (április 1.)

004150

Közlönyszám megnyitása

2388.

106/2016. (IV. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/45 (április 1.)

004150

Közlönyszám megnyitása

2389.

105/2016. (IV. 1.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/45 (április 1.)

004149

Közlönyszám megnyitása

2390.

104/2016. (IV. 1.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/45 (április 1.)

004149

Közlönyszám megnyitása

2391.

103/2016. (IV. 1.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/45 (április 1.)

004149

Közlönyszám megnyitása

2392.

2016. évi XII. törvény
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról

2016/45 (április 1.)

004148

Közlönyszám megnyitása

2393.

1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat
A turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekrõl

2016/44 (március 31.)

004144

Közlönyszám megnyitása

2394.

1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat
Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyûjtõ-gazdálkodási tervérõl

2016/44 (március 31.)

004144

Közlönyszám megnyitása

2395.

21/2016. (III. 31.) FM rendelet
A szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl, továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történõ promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosításáról

2016/44 (március 31.)

004140

Közlönyszám megnyitása

2396.

73/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az egyházi elismerésrõl és az egyházi jogi személyek jogállásának és mûködésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2016/44 (március 31.)

004139

Közlönyszám megnyitása

2397.

72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/44 (március 31.)

004136

Közlönyszám megnyitása

2398.

71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

2016/44 (március 31.)

004136

Közlönyszám megnyitása

2399.

70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/44 (március 31.)

004133

Közlönyszám megnyitása

2400.

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelölésérõl, feladatkörérõl, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

2016/44 (március 31.)

004124

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.