A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415529. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

2521.

49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
A MIAS HUNGARY Kft. Gyöngyös város területén megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/34 (március 10.)

003731

Közlönyszám megnyitása

2522.

48/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
A FAG Magyarország Kft. Debrecen területén megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/34 (március 10.)

003729

Közlönyszám megnyitása

2523.

47/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
Az Építés Fejlõdéséért Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság feladatainak központi költségvetési szerv által történõ átvételérõl

2016/34 (március 10.)

003729

Közlönyszám megnyitása

2524.

46/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelölésérõl szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

2016/34 (március 10.)

003728

Közlönyszám megnyitása

2525.

45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
Egyes mezõgazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2016/34 (március 10.)

003723

Közlönyszám megnyitása

2526.

44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási idõszakra az Európai Területi Együttmûködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

2016/34 (március 10.)

003702

Közlönyszám megnyitása

2527.

2016. évi VIII. törvény
A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeirõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl

2016/34 (március 10.)

003690

Közlönyszám megnyitása

2528.

2016. évi VII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságairól és mentességeirõl szóló jogállási megállapodás kihirdetésérõl

2016/34 (március 10.)

003677

Közlönyszám megnyitása

2529.

2016. évi VI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetésérõl

2016/34 (március 10.)

003666

Közlönyszám megnyitása

2530.

2016. évi V. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény kihirdetésérõl

2016/34 (március 10.)

003657

Közlönyszám megnyitása

2531.

2016. évi IV. törvény
A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl

2016/34 (március 10.)

003633

Közlönyszám megnyitása

2532.

2016. évi III. törvény
Az egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl

2016/34 (március 10.)

003516

Közlönyszám megnyitása

2533.

1117/2016. (III. 9.) Korm. határozat
A 2014–2020-as programozási idõszakot érintõ projektértékelési-rendszer átalakításáról

2016/33 (március 9.)

003511

Közlönyszám megnyitása

2534.

1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat
A Budapesten és Balatonfüreden megrendezendõ Úszó-, Vízilabda-, Mûugró, Mûúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról

2016/33 (március 9.)

003508

Közlönyszám megnyitása

2535.

1115/2016. (III. 9.) Korm. határozat
A tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország veszélyeztetett külképviseletei biztonságának megerõsítése, infokommunikációs biztonságának fejlesztése, valamint a stabil és a helyi szolgáltatótól független mûholdas összeköttetés biztosítása érdekében szükséges intézkedésekrõl

2016/33 (március 9.)

003507

Közlönyszám megnyitása

2536.

43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ, a 2014–2020 programozási idõszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2016/33 (március 9.)

003506

Közlönyszám megnyitása

2537.

42/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási idõszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2016/33 (március 9.)

003505

Közlönyszám megnyitása

2538.

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történõ elrendelésérõl, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggõ szabályokról

2016/33 (március 9.)

003504

Közlönyszám megnyitása

2539.

2016. évi II. törvény
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

2016/33 (március 9.)

003501

Közlönyszám megnyitása

2540.

2016. évi I. törvény
A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekrõl szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról

2016/33 (március 9.)

003500

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.