A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418039. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

2761.

1023/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A Világélelmezési Program Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezésérõl

2016/15 (február 9.)

000746

Közlönyszám megnyitása

2762.

1/2016. (II. 9.) IM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

2016/15 (február 9.)

000744

Közlönyszám megnyitása

2763.

7/2016. (II. 9.) FM rendelet
Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismerésérõl szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról

2016/15 (február 9.)

000742

Közlönyszám megnyitása

2764.

6/2016. (II. 9.) FM rendelet
Az illegális bevándorlók által okozott mezõgazdasági károk kompenzálására igénybe vehetõ mezõgazdasági csekély összegû támogatásról

2016/15 (február 9.)

000737

Közlönyszám megnyitása

2765.

15/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/15 (február 9.)

000735

Közlönyszám megnyitása

2766.

14/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A Fonciére Polygone Hungária Korlátolt Felelõsségû Társaság 99,9934169% társasági részesedésének állam javára történõ megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentõségûnek minõsítésérõl

2016/15 (február 9.)

000735

Közlönyszám megnyitása

2767.

13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/15 (február 9.)

000733

Közlönyszám megnyitása

2768.

12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2016/15 (február 9.)

000732

Közlönyszám megnyitása

2769.

11/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A 2014–2020 közötti programozási idõszakban a Belsõ Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

2016/15 (február 9.)

000716

Közlönyszám megnyitása

2770.

10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2016/15 (február 9.)

000715

Közlönyszám megnyitása

2771.

9/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjérõl szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2016/15 (február 9.)

000714

Közlönyszám megnyitása

2772.

8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2016/15 (február 9.)

000709

Közlönyszám megnyitása

2773.

7/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
Az Európai Unió tagállamainak a tengeri hajók újrafeldolgozása területén történõ együttmûködésével kapcsolatos rendelkezésekrõl

2016/15 (február 9.)

000708

Közlönyszám megnyitása

2774.

1022/2016. (II. 8.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

2016/14 (február 8.)

000703

Közlönyszám megnyitása

2775.

30/2016. (II. 8.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/14 (február 8.)

000702

Közlönyszám megnyitása

2776.

29/2016. (II. 8.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/14 (február 8.)

000702

Közlönyszám megnyitása

2777.

28/2016. (II. 8.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/14 (február 8.)

000702

Közlönyszám megnyitása

2778.

27/2016. (II. 8.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/14 (február 8.)

000701

Közlönyszám megnyitása

2779.

26/2016. (II. 8.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

2016/14 (február 8.)

000701

Közlönyszám megnyitása

2780.

2/2016. (II. 8.) AB határozat
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályainak – a 2011. évi CLVI. törvénnyel történõ módosítását megelõzõ – az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezésérõl szóló 3/2013. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítésérõl és a jogegységi határozat alkalmazásával meghozott, jogerõs határozattal lezárt büntetõeljárások felülvizsgálatának elrendelésérõl

2016/14 (február 8.)

000682

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.23.