A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415529. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

261.

2016. évi CLXXXI. törvény
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekrõl és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról

2016/210 (december 20.)

082891

Közlönyszám megnyitása

262.

2016. évi CLXXX. törvény
A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

2016/210 (december 20.)

082890

Közlönyszám megnyitása

263.

2016. évi CLXXIX. törvény
A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggõ eljárások módosításáról és gyorsításáról

2016/210 (december 20.)

082876

Közlönyszám megnyitása

264.

2016. évi CLXXVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény kihirdetésérõl

2016/210 (december 20.)

082867

Közlönyszám megnyitása

265.

2016. évi CLXXVII. törvény
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetésérõl

2016/210 (december 20.)

082843

Közlönyszám megnyitása

266.

1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról és az egyes fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

2016/209 (december 19.)

082833

Közlönyszám megnyitása

267.

1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

2016/209 (december 19.)

082831

Közlönyszám megnyitása

268.

1796/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli elõirányzat-átcsoportosításról

2016/209 (december 19.)

082829

Közlönyszám megnyitása

269.

1795/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A Csongrád Megyei Kormányhivatal elhelyezését biztosító ingatlan állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekrõl

2016/209 (december 19.)

082829

Közlönyszám megnyitása

270.

1794/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztetõ ügyleteihez történõ 2016. novemberi és decemberi elõzetes kormányzati hozzájárulásról

2016/209 (december 19.)

082827

Közlönyszám megnyitása

271.

1793/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztetõ, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történõ 2016. októberi elõzetes kormányzati hozzájárulásról

2016/209 (december 19.)

082822

Közlönyszám megnyitása

272.

1792/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
Forrásbiztosítási kötelezettség elõírásáról

2016/209 (december 19.)

082822

Közlönyszám megnyitása

273.

455/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnak az Elsõ Nemzeti Közmûszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságban történõ részesedésszerzésének nemzetstratégiai jelentõségûnek minõsítésérõl

2016/209 (december 19.)

082821

Közlönyszám megnyitása

274.

2016. évi CLXXVI. törvény
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörû városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról

2016/209 (december 19.)

082819

Közlönyszám megnyitása

275.

2016. évi CLXXV. törvény
A tudományos kutatásról, fejlesztésrõl és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosításáról

2016/209 (december 19.)

082817

Közlönyszám megnyitása

276.

2016. évi CLXXIV. törvény
A településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról

2016/209 (december 19.)

082813

Közlönyszám megnyitása

277.

2016. évi CLXXIII. törvény
Az egyszerû bejelentés körének bõvítésére és az építésügy területén érvényesítendõ további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

2016/209 (december 19.)

082811

Közlönyszám megnyitása

278.

2016. évi CLXXII. törvény
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2016/209 (december 19.)

082800

Közlönyszám megnyitása

279.

2016. évi CLXXI. törvény
A közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintõ egyes törvények módosításáról

2016/209 (december 19.)

082795

Közlönyszám megnyitása

280.

2016. évi CLXX. törvény
Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról

2016/209 (december 19.)

082792

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.