A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415533. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

2801.

15/2016. (I. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/10 (január 27.)

000633

Közlönyszám megnyitása

2802.

14/2016. (I. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/10 (január 27.)

000633

Közlönyszám megnyitása

2803.

13/2016. (I. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/10 (január 27.)

000632

Közlönyszám megnyitása

2804.

12/2016. (I. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/10 (január 27.)

000632

Közlönyszám megnyitása

2805.

2/2016. (I. 27.) NFM rendelet
Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történõ szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról

2016/10 (január 27.)

000628

Közlönyszám megnyitása

2806.

6/2016. (I. 27.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemben tartott közúti jármûvek forgalomba helyezésének és idõszakos vizsgálatának egyes szabályairól

2016/10 (január 27.)

000622

Közlönyszám megnyitása

2807.

1/2016. (I. 27.) NFM rendelet
A megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia mûködési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

2016/10 (január 27.)

000622

Közlönyszám megnyitása

2808.

9/2016. (I. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/9 (január 22.)

000619

Közlönyszám megnyitása

2809.

8/2016. (I. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerzõdések hatályának rendezésérõl szóló Jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/9 (január 22.)

000618

Közlönyszám megnyitása

2810.

1019/2016. (I. 22.) Korm. határozat
A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és mûködési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról

2016/9 (január 22.)

000617

Közlönyszám megnyitása

2811.

1018/2016. (I. 22.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti programozási idõszak uniós forrásainak teljes körû felhasználása érdekében szükséges intézkedésekrõl

2016/9 (január 22.)

000615

Közlönyszám megnyitása

2812.

1017/2016. (I. 22.) Korm. határozat
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programokról és az azok megvalósításához szükséges források biztosításáról

2016/9 (január 22.)

000614

Közlönyszám megnyitása

2813.

1016/2016. (I. 22.) Korm. határozat
A „2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve” program megvalósításáról

2016/9 (január 22.)

000614

Közlönyszám megnyitása

2814.

3/2016. (I. 22.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minõsített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet és a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosításáról

2016/9 (január 22.)

000612

Közlönyszám megnyitása

2815.

4/2016. (I. 22.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségrõl, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása keretében elõállított termékekrõl és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételérõl és az ellentételezés rendjérõl szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

2016/9 (január 22.)

000611

Közlönyszám megnyitása

2816.

5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

2016/9 (január 22.)

000512

Közlönyszám megnyitása

2817.

11/2016. (I. 20.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2016/8 (január 20.)

000509

Közlönyszám megnyitása

2818.

8/2016. (I. 20.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2016/8 (január 20.)

000508

Közlönyszám megnyitása

2819.

7/2016. (I. 20.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán keresztül, Hét község és Lenartovce (Lénártfalva) települések közötti optikai kábel kiépítésérõl szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2016/8 (január 20.)

000508

Közlönyszám megnyitása

2820.

1015/2016. (I. 20.) Korm. határozat
A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló szerzõdés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/8 (január 20.)

000507

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.