A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415533. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

301.

1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozat
Az egyes fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

2016/207 (december 17.)

082604

Közlönyszám megnyitása

302.

84/2016. (XII. 16.) FM rendelet
Egyes levegõminõségi tárgyú rendeletek módosításáról

2016/206 (december 16.)

082592

Közlönyszám megnyitása

303.

38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet
A nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

2016/206 (december 16.)

082591

Közlönyszám megnyitása

304.

33/2016. (XII. 16.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában az évenként felvehetõ hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történõ felvétel különös feltételeirõl, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történõ felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

2016/206 (december 16.)

082588

Közlönyszám megnyitása

305.

133/2016. (XII. 16.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezésérõl

2016/205 (december 16.)

082585

Közlönyszám megnyitása

306.

1786/2016. (XII. 16.) Korm. határozat
A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/205 (december 16.)

082584

Közlönyszám megnyitása

307.

1785/2016. (XII. 16.) Korm. határozat
A „Fokozatváltás a felsõoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” elfogadásáról

2016/205 (december 16.)

082584

Közlönyszám megnyitása

308.

1784/2016. (XII. 16.) Korm. határozat
„A globális felelõsségvállalásra nevelésrõl a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon” címû koncepcióról

2016/205 (december 16.)

082583

Közlönyszám megnyitása

309.

487/2016. (XII. 16.) KE határozat
A gazdasági versenyhivatal versenytanács tagja megbízatása megszûnésének megállapításáról

2016/205 (december 16.)

082582

Közlönyszám megnyitása

310.

1783/2016. (XII. 16.) Korm. határozat
Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésérõl szóló nemzeti szakpolitikai keret címû programról

2016/205 (december 16.)

082582

Közlönyszám megnyitása

311.

1782/2016. (XII. 16.) Korm. határozat
Az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes HCEMM projekt-konzorcium felsõoktatási intézmény tagjainak nonprofit gazdasági társaságban való részesedésszerzéséhez való hozzájárulásról

2016/205 (december 16.)

082582

Közlönyszám megnyitása

312.

486/2016. (XII. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/205 (december 16.)

082581

Közlönyszám megnyitása

313.

485/2016. (XII. 16.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/205 (december 16.)

082581

Közlönyszám megnyitása

314.

53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet
A légijármû és a repülõeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzésérõl, vizsgáztatásáról, engedélyeirõl és a képzésükben részt vevõ képzõ szervezetek engedélyezésérõl

2016/205 (december 16.)

082499

Közlönyszám megnyitása

315.

83/2016. (XII. 16.) FM rendelet
A Tanyafejlesztési Program elõirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2016/205 (december 16.)

082497

Közlönyszám megnyitása

316.

53/2016. (XII. 16.) BM rendelet
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértõi intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintõ végrehajtásáról

2016/205 (december 16.)

082493

Közlönyszám megnyitása

317.

52/2016. (XII. 16.) BM rendelet
Az igazságügyi szakértõi intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

2016/205 (december 16.)

082487

Közlönyszám megnyitása

318.

447/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjérõl szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

2016/205 (december 16.)

082484

Közlönyszám megnyitása

319.

446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2016/205 (december 16.)

082469

Közlönyszám megnyitása

320.

445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erõforrás-fogyasztásának címkézéssel és elõírt termékismertetõvel történõ megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

2016/205 (december 16.)

082467

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.