A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418434. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

21.

65/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésérõl és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 2016. évi fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásával összefüggõ módosításáról

2016/220 (december 29.)

086248

Közlönyszám megnyitása

22.

64/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai esetében alkalmazható egészségkárosodási ellátásról, valamint a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárásról

2016/220 (december 29.)

086242

Közlönyszám megnyitása

23.

63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2016/220 (december 29.)

086229

Közlönyszám megnyitása

24.

62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok megerõsítésével, valamint az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2016/220 (december 29.)

086189

Közlönyszám megnyitása

25.

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
A mûszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról

2016/220 (december 29.)

086175

Közlönyszám megnyitása

26.

60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
Az egyes önkormányzati adózási és illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/220 (december 29.)

086133

Közlönyszám megnyitása

27.

59/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
Az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes szabályairól

2016/220 (december 29.)

086127

Közlönyszám megnyitása

28.

89/2016. (XII. 29.) FM rendelet
A központi hivatalok és a költségvetési szerv formában mûködõ minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggõ egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/220 (december 29.)

086113

Közlönyszám megnyitása

29.

88/2016. (XII. 29.) FM rendelet
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésével összefüggõ egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/220 (december 29.)

086078

Közlönyszám megnyitása

30.

53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet
Egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/220 (december 29.)

085431

Közlönyszám megnyitása

31.

52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet
A régészeti leletek elsõdleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történõ végleges befogadásáról

2016/220 (december 29.)

085424

Közlönyszám megnyitása

32.

51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet
A járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/220 (december 29.)

085422

Közlönyszám megnyitása

33.

60/2016. (XII. 29.) BM rendelet
Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/220 (december 29.)

085416

Közlönyszám megnyitása

34.

41/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
A felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységrõl szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról

2016/220 (december 29.)

085412

Közlönyszám megnyitása

35.

40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
Egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetésérõl

2016/220 (december 29.)

085401

Közlönyszám megnyitása

36.

39/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítõ kormánytisztviselõk és kormányzati ügykezelõk alapellátmányának összegérõl és azok kifizetésérõl

2016/220 (december 29.)

085400

Közlönyszám megnyitása

37.

38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
A fõvárosi és megyei kormányhivatalok informatikai mûködésére vonatkozó szakmai követelményekrõl

2016/220 (december 29.)

085397

Közlönyszám megnyitása

38.

37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok megerõsítésével összefüggõ egyes, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

2016/220 (december 29.)

085391

Közlönyszám megnyitása

39.

36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
Az Építésügyi Mûszaki Szabályozási Bizottságról

2016/220 (december 29.)

085390

Közlönyszám megnyitása

40.

1887/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A mezõgazdasági földterületek és a közutak között fekvõ területek tisztántartására irányuló közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó feladatokról

2016/219 (december 28.)

085385

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.25.