A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415537. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

421.

12/2016. (XII. 14.) MEKH rendelet
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítõ fizetésekrõl szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

2016/199 (december 14.)

081833

Közlönyszám megnyitása

422.

414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületrõl szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2016/199 (december 14.)

081832

Közlönyszám megnyitása

423.

413/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2016/199 (december 14.)

081832

Közlönyszám megnyitása

424.

2016. évi CXLVIII. törvény
A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

2016/199 (december 14.)

081829

Közlönyszám megnyitása

425.

2016. évi CXLIX. törvény
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény és a mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggõ egyes rendelkezésekrõl és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

2016/199 (december 14.)

081829

Közlönyszám megnyitása

426.

2016. évi CXLVII. törvény
Egyes egészség- és önsegélyezõ szolgáltatások védelmérõl

2016/199 (december 14.)

081828

Közlönyszám megnyitása

427.

2016. évi CXLVI. törvény
A szakképzési és felnõttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggõ egyes törvények módosításáról

2016/199 (december 14.)

081825

Közlönyszám megnyitása

428.

2016. évi CXLV. törvény
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

2016/199 (december 14.)

081807

Közlönyszám megnyitása

429.

2016. évi CXLIV. törvény
A közlekedéssel összefüggõ egyes törvények módosításáról

2016/199 (december 14.)

081791

Közlönyszám megnyitása

430.

2016. évi CXLIII. törvény
Energetikai tárgyú törvények módosításáról

2016/199 (december 14.)

081772

Közlönyszám megnyitása

431.

2016. évi CXLII. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2016/199 (december 14.)

081765

Közlönyszám megnyitása

432.

2016. évi CXLI. törvény
A Magyar Corvin-lánc Testületrõl

2016/199 (december 14.)

081763

Közlönyszám megnyitása

433.

1752/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/198 (december 13.)

081759

Közlönyszám megnyitása

434.

1751/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/198 (december 13.)

081759

Közlönyszám megnyitása

435.

1750/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/198 (december 13.)

081759

Közlönyszám megnyitása

436.

1749/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történõ finanszírozás biztosítása érdekében meghirdetett FIEK_16 kódszámú („Felsõoktatási és Ipari Együttmûködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” címû) pályázati felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

2016/198 (december 13.)

081756

Közlönyszám megnyitása

437.

1748/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelõsségû Társaság által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott GINOP-2.1.1-15-2015-00513 azonosító számú („Tejalapú funkcionális élelmiszerek, nagy fehérjetartalmú és tisztaságú élelmiszer ingrediensek, továbbá az elõállításukhoz kapcsolódó technológiák és vizsgálati módszerek fejlesztése” címû) projektjavaslat tekintetében történõ hozzájárulásról

2016/198 (december 13.)

081756

Közlönyszám megnyitása

438.

1747/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról

2016/198 (december 13.)

081756

Közlönyszám megnyitása

439.

1746/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 4. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történõ hozzájárulásról

2016/198 (december 13.)

081752

Közlönyszám megnyitása

440.

1745/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító számú („Makó és térsége ivóvízminõség-javítása” címû) projekt támogatásának növelésérõl, szakaszolásáról és a projekt második szakaszában felmerülõ költségek fedezetének biztosításáról

2016/198 (december 13.)

081749

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.