A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415533. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

441.

1744/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú [„M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz megvalósítása)” címû] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projekt összköltségének növelésérõl

2016/198 (december 13.)

081747

Közlönyszám megnyitása

442.

1743/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Egyes, a GINOP-2.3.2-15 azonosító jelû („Stratégiai K+F mûhelyek kiválósága” címû) pályázati felhívás második körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról

2016/198 (december 13.)

081743

Közlönyszám megnyitása

443.

1742/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt EFOP-3.6.1-16 azonosító számú („Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” címû) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatok támogatásához történõ hozzájárulásról

2016/198 (december 13.)

081739

Közlönyszám megnyitása

444.

1741/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

2016/198 (december 13.)

081735

Közlönyszám megnyitása

445.

1740/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

2016/198 (december 13.)

081731

Közlönyszám megnyitása

446.

1739/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítésérõl

2016/198 (december 13.)

081730

Közlönyszám megnyitása

447.

1738/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelõzésérõl és kezelésérõl szóló, 2014. október 22-i, 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról

2016/198 (december 13.)

081730

Közlönyszám megnyitása

448.

1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Modern Városok Programmal kapcsolatos elõirányzat-átcsoportosításokról

2016/198 (december 13.)

081728

Közlönyszám megnyitása

449.

1736/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztésekkel kapcsolatban a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti elõirányzat-átcsoportosításokról

2016/198 (december 13.)

081725

Közlönyszám megnyitása

450.

1735/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetésérõl szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és mûködési támogatás jogcímcsoport elõirányzat túllépésének jóváhagyásáról

2016/198 (december 13.)

081725

Közlönyszám megnyitása

451.

1734/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetésérõl szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. alcím, 18. jogcímcsoport, 3. jogcím tekintetében éven túli kötelezettség vállalásának a 2017. évi eredeti törvényi elõirányzatok mértékéig történõ engedélyezésérõl

2016/198 (december 13.)

081725

Közlönyszám megnyitása

452.

1733/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztetõ, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történõ 2016. októberi elõzetes kormányzati hozzájárulásról

2016/198 (december 13.)

081723

Közlönyszám megnyitása

453.

1732/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztetõ ügyleteihez történõ 2016. októberi elõzetes kormányzati hozzájárulásról

2016/198 (december 13.)

081721

Közlönyszám megnyitása

454.

1731/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történõ elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekrõl

2016/198 (december 13.)

081720

Közlönyszám megnyitása

455.

1730/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggõ módosításáról

2016/198 (december 13.)

081719

Közlönyszám megnyitása

456.

1729/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervérõl

2016/198 (december 13.)

081719

Közlönyszám megnyitása

457.

1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programjáról

2016/198 (december 13.)

081714

Közlönyszám megnyitása

458.

1727/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A vezetõ nélküli, valamint az elektromos hajtású jármûvek fejlesztésében és gyártásában való magyar részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

2016/198 (december 13.)

081714

Közlönyszám megnyitása

459.

51/2016. (XII. 13.) NGM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságnál történõ végrehajtásáról

2016/198 (december 13.)

081710

Közlönyszám megnyitása

460.

50/2016. (XII. 13.) NGM rendelet
A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszerébõl származó állami kötelezettségek rendezésérõl szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

2016/198 (december 13.)

081709

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.