A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415529. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

461.

80/2016. (XII. 13.) FM rendelet
Az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/198 (december 13.)

081705

Közlönyszám megnyitása

462.

412/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az egyházi elismerésrõl és az egyházi jogi személyek jogállásának és mûködésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2016/198 (december 13.)

081704

Közlönyszám megnyitása

463.

411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbõl származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2016/198 (december 13.)

081703

Közlönyszám megnyitása

464.

410/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2016/198 (december 13.)

081703

Közlönyszám megnyitása

465.

409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet
Egyes, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

2016/198 (december 13.)

081700

Közlönyszám megnyitása

466.

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelõzésérõl és kezelésérõl

2016/198 (december 13.)

081696

Közlönyszám megnyitása

467.

79/2016. (XII. 12.) FM rendelet
Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról

2016/197 (december 12.)

081689

Közlönyszám megnyitása

468.

78/2016. (XII. 12.) FM rendelet
Az agrárpolitikáért felelõs miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2016/197 (december 12.)

081683

Közlönyszám megnyitása

469.

52/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
A tõkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsõdlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettségekrõl

2016/197 (december 12.)

081507

Közlönyszám megnyitása

470.

51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsõdlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettségekrõl

2016/197 (december 12.)

080851

Közlönyszám megnyitása

471.

50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsõdlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvetõ feladatai ellátása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettségekrõl

2016/197 (december 12.)

080330

Közlönyszám megnyitása

472.

24/2016. (XII. 12.) AB határozat
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15. §-a, 26. §-a, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 6–28. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

2016/196 (december 12.)

080316

Közlönyszám megnyitása

473.

23/2016. (XII. 12.) AB határozat
A tõkepiac stabilitásának erõsítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekrõl szóló 2015. évi CCXIV. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok elutasításáról

2016/196 (december 12.)

080282

Közlönyszám megnyitása

474.

49/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsõdlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettségekrõl

2016/196 (december 12.)

079989

Közlönyszám megnyitása

475.

48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsõdlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettségekrõl

2016/196 (december 12.)

079544

Közlönyszám megnyitása

476.

1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék elõirányzatok felhasználásáról

2016/195 (december 10.)

079538

Közlönyszám megnyitása

477.

1725/2016. (XII. 10.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történõ elõirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

2016/195 (december 10.)

079536

Közlönyszám megnyitása

478.

1724/2016. (XII. 10.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XII. Földmûvelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

2016/195 (december 10.)

079534

Közlönyszám megnyitása

479.

1723/2016. (XII. 10.) Korm. határozat
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdonjogának állam általi megszerzésérõl

2016/195 (december 10.)

079534

Közlönyszám megnyitása

480.

407/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

2016/195 (december 10.)

079532

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.