A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415538. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

481.

406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségérõl, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

2016/195 (december 10.)

079526

Közlönyszám megnyitása

482.

405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet
A dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerzõdés alapján fizetendõ koncessziós díj legkisebb mértékérõl

2016/195 (december 10.)

079524

Közlönyszám megnyitása

483.

471/2016. (XII. 9.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszûnésének megállapításáról

2016/194 (december 9.)

079521

Közlönyszám megnyitása

484.

1722/2016. (XII. 9.) Korm. határozat
Az Országos Felsõoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégiáról

2016/194 (december 9.)

079521

Közlönyszám megnyitása

485.

470/2016. (XII. 9.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

2016/194 (december 9.)

079520

Közlönyszám megnyitása

486.

77/2016. (XII. 9.) FM rendelet
A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet módosításáról

2016/194 (december 9.)

079488

Közlönyszám megnyitása

487.

52/2016. (XII. 9.) NFM rendelet
A belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet, valamint az Európai Gazdasági Térség kikötõibe érkezõ, ott tartózkodó, illetve onnan induló magyar lajstromba bejegyzett tengeri hajókon keletkezõ hulladékok és rakománymaradványok kiürítésérõl szóló 67/2005. (IX. 13.) GKM rendelet módosításáról

2016/194 (december 9.)

079488

Közlönyszám megnyitása

488.

469/2016. (XII. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/193 (december 8.)

079485

Közlönyszám megnyitása

489.

1721/2016. (XII. 8.) Korm. határozat
Az egyes fejezetek közötti elõirányzat átcsoportosításról szóló 1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozattal összefüggésben szükséges további intézkedésrõl

2016/193 (december 8.)

079485

Közlönyszám megnyitása

490.

468/2016. (XII. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/193 (december 8.)

079484

Közlönyszám megnyitása

491.

467/2016. (XII. 8.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/193 (december 8.)

079484

Közlönyszám megnyitása

492.

51/2016. (XII. 8.) NFM rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

2016/193 (december 8.)

079483

Közlönyszám megnyitása

493.

49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet
A költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ szakmai továbbképzésérõl, valamint a költségvetési szervek vezetõinek és gazdasági vezetõinek belsõ kontrollrendszer témájú továbbképzésérõl szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az államháztartásban felmerülõ egyes gyakoribb gazdasági események kötelezõ elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

2016/193 (december 8.)

079469

Közlönyszám megnyitása

494.

76/2016. (XII. 8.) FM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

2016/193 (december 8.)

079466

Közlönyszám megnyitása

495.

36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi elõírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

2016/193 (december 8.)

079459

Közlönyszám megnyitása

496.

31/2016. (XII. 8.) MvM rendelet
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának idõtartama alatt, elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról

2016/193 (december 8.)

079458

Közlönyszám megnyitása

497.

404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet
A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülõ személyek egyszeri juttatásáról

2016/193 (december 8.)

079456

Közlönyszám megnyitása

498.

1720/2016. (XII. 6.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat ellátáshoz kapcsolódó elõirányzat-átcsoportosításról, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet közötti elõirányzat-átcsoportosításról

2016/192 (december 6.)

079451

Közlönyszám megnyitása

499.

466/2016. (XII. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/192 (december 6.)

079450

Közlönyszám megnyitása

500.

1719/2016. (XII. 6.) Korm. határozat
Magyarország kilépésérõl a Nyílt Kormányzati Együttmûködés (Open Government Partnership) elnevezésû nemzetközi kezdeményezésbõl

2016/192 (december 6.)

079450

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.