A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415534. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

501.

50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésérõl

2016/192 (december 6.)

079449

Közlönyszám megnyitása

502.

48/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
A pénztárgépek mûszaki követelményeirõl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésérõl, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történõ szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról, valamint az elektromágneses összeférhetõségrõl szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet hatályon kívül helyezésérõl

2016/192 (december 6.)

079449

Közlönyszám megnyitása

503.

47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

2016/192 (december 6.)

079441

Közlönyszám megnyitása

504.

8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet
Az elektromágneses összeférhetõségrõl

2016/192 (december 6.)

079429

Közlönyszám megnyitása

505.

2016. évi CXL. törvény
Az egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl a Kazah Köztársaság közötti megerõsített partnerségi és együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl

2016/192 (december 6.)

079306

Közlönyszám megnyitása

506.

130/2016. (XII. 5.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/191 (december 5.)

079304

Közlönyszám megnyitása

507.

1718/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

2016/191 (december 5.)

079300

Közlönyszám megnyitása

508.

1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

2016/191 (december 5.)

079213

Közlönyszám megnyitása

509.

1716/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

2016/191 (december 5.)

079211

Közlönyszám megnyitása

510.

1715/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
Egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások elõkészítésének forrásigényérõl szóló 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat módosításáról

2016/191 (december 5.)

079210

Közlönyszám megnyitása

511.

1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

2016/191 (december 5.)

079209

Közlönyszám megnyitása

512.

1713/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnak repülõtéri légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés céljából nyújtott támogatásról

2016/191 (december 5.)

079209

Közlönyszám megnyitása

513.

1712/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülõtér kötöttpályás kiszolgálásának további elõkészítésérõl

2016/191 (december 5.)

079208

Közlönyszám megnyitása

514.

1711/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

2016/191 (december 5.)

079208

Közlönyszám megnyitása

515.

1710/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A Makovecz Imre életmûvének gondozásával összefüggõ egyes kormányhatározatok módosításáról

2016/191 (december 5.)

079206

Közlönyszám megnyitása

516.

1709/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a kaposvári Csiky Gergely Színház felújítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1529/2016. (IX. 29.) Korm. határozat módosításáról

2016/191 (december 5.)

079205

Közlönyszám megnyitása

517.

1708/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A határon túli magyar településeken felállított elsõ világháborús emlékmûvek felújításáról

2016/191 (december 5.)

079205

Közlönyszám megnyitása

518.

1707/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
Az Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

2016/191 (december 5.)

079204

Közlönyszám megnyitása

519.

1706/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenõrzõ Rendszer szükséges továbbfejlesztéséhez és külsõ üzemeltetés támogatásának biztosításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról

2016/191 (december 5.)

079202

Közlönyszám megnyitása

520.

1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
Az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014–2020 évekre vonatkozó cselekvési tervérõl

2016/191 (december 5.)

079200

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.