A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415529. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

41.

1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
Az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017–2018 évekre vonatkozó cselekvési tervérõl

2016/219 (december 28.)

085382

Közlönyszám megnyitása

42.

A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

2016/219 (december 28.)

085381

Közlönyszám megnyitása

43.

65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésérõl

2016/219 (december 28.)

085380

Közlönyszám megnyitása

44.

64/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A GINOP 8. prioritásban és a VEKOP által finanszírozott kockázati tõkeprogramok keretében létrehozandó kockázati tõkealapok állami tulajdonú ideiglenes befektetési jegyei és befektetési jegyei feletti tulajdonosi joggyakorló szerv kijelölésérõl

2016/219 (december 28.)

085380

Közlönyszám megnyitása

45.

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia mûködési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

2016/219 (december 28.)

085375

Közlönyszám megnyitása

46.

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

2016/219 (december 28.)

085366

Közlönyszám megnyitása

47.

61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl, a pályázat minimális tartalmi követelményeirõl, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról és az egyes energetikai mûködési támogatások finanszírozásához kapcsolódó, valamint az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályok hatályon kívül helyezésérõl

2016/219 (december 28.)

085363

Közlönyszám megnyitása

48.

60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzõk képesítésére vonatkozó szabályokról

2016/219 (december 28.)

085351

Közlönyszám megnyitása

49.

59/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A vasúti jármûvek üzembehelyezése engedélyezésérõl, idõszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet, valamint a vasúti jármûvek karbantartását, javítását és idõszakos vizsgálatát végzõ mûhelyekrõl szóló 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet módosításáról

2016/219 (december 28.)

085350

Közlönyszám megnyitása

50.

58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet
Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosításáról

2016/219 (december 28.)

085347

Közlönyszám megnyitása

51.

50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
Kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az Emberi Erõforrások Minisztériuma egyes háttérintézményei megszüntetéséhez kapcsolódó módosításáról

2016/219 (december 28.)

085342

Közlönyszám megnyitása

52.

49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
Az emberi erõforrások miniszterének feladatkörét érintõ ágazati honvédelmi feladatokról

2016/219 (december 28.)

085334

Közlönyszám megnyitása

53.

48/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

2016/219 (december 28.)

084636

Közlönyszám megnyitása

54.

501/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

2016/219 (december 28.)

084634

Közlönyszám megnyitása

55.

500/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/219 (december 28.)

084633

Közlönyszám megnyitása

56.

499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

2016/219 (december 28.)

084625

Közlönyszám megnyitása

57.

498/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A közgyûjteményekben õrzött kulturális javak méltányosságból történõ birtokba adásának rendjérõl és a hasznosításukra vonatkozó szerzõdésekkel kapcsolatos szabályokról

2016/219 (december 28.)

084622

Közlönyszám megnyitása

58.

497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A kulturális örökség védelmét érintõ egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/219 (december 28.)

084619

Közlönyszám megnyitása

59.

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

2016/219 (december 28.)

084565

Közlönyszám megnyitása

60.

1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról

2016/218 (december 28.)

084561

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.