A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415531. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

581.

451/2016. (XII. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/186 (december 1.)

077925

Közlönyszám megnyitása

582.

450/2016. (XII. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/186 (december 1.)

077924

Közlönyszám megnyitása

583.

449/2016. (XII. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/186 (december 1.)

077924

Közlönyszám megnyitása

584.

448/2016. (XII. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/186 (december 1.)

077924

Közlönyszám megnyitása

585.

447/2016. (XII. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/186 (december 1.)

077923

Közlönyszám megnyitása

586.

446/2016. (XII. 1.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/186 (december 1.)

077923

Közlönyszám megnyitása

587.

445/2016. (XII. 1.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/186 (december 1.)

077923

Közlönyszám megnyitása

588.

49/2016. (XII. 1.) NFM rendelet
A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és fõutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékérõl és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

2016/186 (december 1.)

077913

Közlönyszám megnyitása

589.

48/2016. (XII. 1.) NFM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

2016/186 (december 1.)

077913

Közlönyszám megnyitása

590.

46/2016. (XII. 1.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésû elõirányzatok kezelésérõl és felhasználásáról szóló 5/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról

2016/186 (december 1.)

077908

Közlönyszám megnyitása

591.

47/2016. (XII. 1.) MNB rendelet
A 20 000 forintos címletû bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról szóló 14/2016. (IV. 25.) MNB rendelet egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelõzõ megváltoztatásáról

2016/186 (december 1.)

077907

Közlönyszám megnyitása

592.

128/2016. (XI. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/185 (november 30.)

077904

Közlönyszám megnyitása

593.

1699/2016. (XI. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról

2016/185 (november 30.)

077902

Közlönyszám megnyitása

594.

1698/2016. (XI. 30.) Korm. határozat
A Mezõhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére nyújtandó tõkeemelés biztosításáról

2016/185 (november 30.)

077900

Közlönyszám megnyitása

595.

Köf.5028/2016/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2016/185 (november 30.)

077896

Közlönyszám megnyitása

596.

Köf.5033/2016/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2016/185 (november 30.)

077893

Közlönyszám megnyitása

597.

21/2016. (XI. 30.) AB határozat
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Kúria Bfv.I.588/2015/5. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítésérõl

2016/185 (november 30.)

077884

Közlönyszám megnyitása

598.

75/2016. (XI. 30.) FM rendelet
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet és az államot megilletõ halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történõ haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról

2016/185 (november 30.)

077881

Közlönyszám megnyitása

599.

35/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet
A Nemzeti Együttmûködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

2016/185 (november 30.)

077875

Közlönyszám megnyitása

600.

34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet
Az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjérõl és mûszaki követelményeirõl

2016/185 (november 30.)

077835

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.