A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415538. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

621.

1682/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

2016/184 (november 29.)

077592

Közlönyszám megnyitása

622.

1681/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földmûvelésügyi Minisztérium fejezet közötti elõirányzat-átcsoportosításról

2016/184 (november 29.)

077590

Közlönyszám megnyitása

623.

1680/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetésérõl szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 13. alcím, 5. jogcímcsoport, továbbá 54. és 56. alcím tekintetében éven túli kötelezettség vállalásának a 2017. évi eredeti törvényi elõirányzatok mértékéig történõ engedélyezésérõl

2016/184 (november 29.)

077590

Közlönyszám megnyitása

624.

1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék elõirányzatok felhasználásáról

2016/184 (november 29.)

077587

Közlönyszám megnyitása

625.

1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A Magyar Export-Import Bank Zrt. tõkehelyzetének javításáról

2016/184 (november 29.)

077585

Közlönyszám megnyitása

626.

1677/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer élelmiszerkészletének biztosítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárás elrendelésérõl

2016/184 (november 29.)

077584

Közlönyszám megnyitása

627.

1676/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
Egyes nemzetközi tenisztornák 2017. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekrõl

2016/184 (november 29.)

077584

Közlönyszám megnyitása

628.

1675/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Mûugró-, Mûúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges megállapodásban rögzített kormányzati garanciavállalás tartalmáról

2016/184 (november 29.)

077583

Közlönyszám megnyitása

629.

1674/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A kerékpárforgalmi létesítmények mûködtetéséhez kapcsolódó feladatokról

2016/184 (november 29.)

077582

Közlönyszám megnyitása

630.

1673/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
Az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciójáról

2016/184 (november 29.)

077573

Közlönyszám megnyitása

631.

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2016/184 (november 29.)

077481

Közlönyszám megnyitása

632.

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezõgazdasági csekély összegû támogatásáról

2016/184 (november 29.)

077477

Közlönyszám megnyitása

633.

33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet
A fizikai tényezõk (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrõl

2016/184 (november 29.)

077463

Közlönyszám megnyitása

634.

376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

2016/184 (november 29.)

077461

Közlönyszám megnyitása

635.

375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/184 (november 29.)

077459

Közlönyszám megnyitása

636.

374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/184 (november 29.)

077458

Közlönyszám megnyitása

637.

373/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A hulladéklerakási járulék megfizetésérõl és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2016/184 (november 29.)

077458

Közlönyszám megnyitása

638.

372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A veszélyes áruk szállításának ellenõrzésével és szankcionálásával összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/184 (november 29.)

077433

Közlönyszám megnyitása

639.

371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

2016/184 (november 29.)

077415

Közlönyszám megnyitása

640.

370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A víziközmû ágazatot érintõ európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elõsegítõ egyes Korm. rendeletek módosításáról

2016/184 (november 29.)

077403

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.