A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418038. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

661.

31/2016. (XI. 23.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság négy tagjának megválasztásáról

2016/181 (november 23.)

077131

Közlönyszám megnyitása

662.

30/2016. (XI. 23.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról

2016/181 (november 23.)

077131

Közlönyszám megnyitása

663.

359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet
A fiatal szakorvosok bérfejlesztésével kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

2016/181 (november 23.)

077128

Közlönyszám megnyitása

664.

122/2016. (XI. 23.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2016/180 (november 23.)

077126

Közlönyszám megnyitása

665.

29/2016. (XI. 23.) OGY határozat
Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

2016/180 (november 23.)

077124

Közlönyszám megnyitása

666.

1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozat
Egyes fejezetek közötti elõirányzat átcsoportosításról

2016/180 (november 23.)

077124

Közlönyszám megnyitása

667.

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet
A mérõeszközökre vonatkozó egyedi elõírásokról

2016/180 (november 23.)

077063

Közlönyszám megnyitása

668.

47/2016. (XI. 23.) BM rendelet
Egyes, az Országgyûlési Õrség hivatásos állományára vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról

2016/180 (november 23.)

077041

Közlönyszám megnyitása

669.

46/2016. (XI. 23.) BM rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tûzoltóságoknál, az önkéntes tûzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeirõl és szakmai képzéseirõl szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosításáról

2016/180 (november 23.)

077030

Közlönyszám megnyitása

670.

45/2016. (XI. 23.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségrõl, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása keretében elõállított termékekrõl és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételérõl és az ellentételezés rendjérõl szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

2016/180 (november 23.)

077028

Közlönyszám megnyitása

671.

44/2016. (XI. 23.) BM rendelet
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

2016/180 (november 23.)

077028

Közlönyszám megnyitása

672.

45/2016. (XI. 23.) MNB rendelet
A kötelezõ tartalékráta mértékérõl

2016/180 (november 23.)

077027

Közlönyszám megnyitása

673.

358/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet
A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutõzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelmérõl szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2016/180 (november 23.)

077026

Közlönyszám megnyitása

674.

121/2016. (XI. 21.) ME határozat
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én létrejött Egyezmény Részes Felei Konferenciáin való részvételrõl

2016/179 (november 21.)

077023

Közlönyszám megnyitása

675.

2016. évi CXXIV. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésérõl

2016/179 (november 21.)

077018

Közlönyszám megnyitása

676.

2016. évi CXXIII. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

2016/179 (november 21.)

077011

Közlönyszám megnyitása

677.

2016. évi CXXII. törvény
A Magyarország 2015. évi központi költségvetésérõl szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról

2016/179 (november 21.)

076898

Közlönyszám megnyitása

678.

120/2016. (XI. 18.) ME határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének kinevezésérõl

2016/178 (november 18.)

076895

Közlönyszám megnyitása

679.

119/2016. (XI. 18.) ME határozat
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról

2016/178 (november 18.)

076895

Közlönyszám megnyitása

680.

118/2016. (XI. 18.) ME határozat
Állami felsõoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

2016/178 (november 18.)

076894

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.23.