A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415537. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

701.

2016. évi CXIX. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

2016/178 (november 18.)

076782

Közlönyszám megnyitása

702.

2016. évi CXVII. törvény
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

2016/178 (november 18.)

076764

Közlönyszám megnyitása

703.

2016. évi CXVI. törvény
Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról

2016/178 (november 18.)

076731

Közlönyszám megnyitása

704.

1659/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapításáról

2016/177 (november 17.)

076728

Közlönyszám megnyitása

705.

1658/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának lehetséges elhelyezésérõl

2016/177 (november 17.)

076728

Közlönyszám megnyitása

706.

1657/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A HUNGARORING Sport Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság tõkeemeléséhez szükséges elõirányzat-átcsoportosításról

2016/177 (november 17.)

076726

Közlönyszám megnyitása

707.

1656/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A vajdasági Magyar Ház és Pannon Médiaház beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

2016/177 (november 17.)

076724

Közlönyszám megnyitása

708.

1655/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl

2016/177 (november 17.)

076723

Közlönyszám megnyitása

709.

1654/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A thyssenkrupp Presta Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság magyarországi nagybefektetõvel való stratégiai együttmûködési megállapodás megkötésérõl

2016/177 (november 17.)

076723

Közlönyszám megnyitása

710.

1653/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Szentkirályszabadja mûködõképességének megõrzése érdekében szükséges források biztosításáról

2016/177 (november 17.)

076721

Közlönyszám megnyitása

711.

1652/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Vietnami Szocialista Köztársaság részére történõ kötött segélyhitel felajánlásáról

2016/177 (november 17.)

076720

Közlönyszám megnyitása

712.

1651/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Az Ukrajna számára nyújtandó kötött segélyhitel felajánlásáról

2016/177 (november 17.)

076720

Közlönyszám megnyitása

713.

1650/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Koszovói Köztársaság részére történõ kötött segélyhitel felajánlásáról

2016/177 (november 17.)

076719

Közlönyszám megnyitása

714.

1649/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Vízügyi tervezõ gazdasági társaság üzletrészének megszerzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

2016/177 (november 17.)

076718

Közlönyszám megnyitása

715.

1648/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A térítésmentes mezõgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges forrás biztosításáról, valamint a vízügyi igazgatási szervek 2016. április 1. és augusztus 31. közötti idõszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni, valamint vízminõség védekezési tevékenységének finanszírozásáról, továbbá a vízgazdálkodási társulatok 2013. évi vízkár-elhárítási védekezési költségeinek megtérítésérõl

2016/177 (november 17.)

076718

Közlönyszám megnyitása

716.

1647/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekrõl, valamint a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között elsõ ütemben kötött együttmûködési megállapodásokkal összefüggõ intézkedésekrõl szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat módosításáról

2016/177 (november 17.)

076717

Közlönyszám megnyitása

717.

1646/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A „Nukleáris létesítmények építési és üzemeltetési biztonságának javítását célzó anyagok, szerkezeti elemek, technológiák és eljárások életciklus-elemzés (LCA) alapú kutatás-fejlesztése az iparág hazai kulcsszereplõinek együttmûködésében” címû támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos hozzájárulásról

2016/177 (november 17.)

076717

Közlönyszám megnyitása

718.

1645/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történõ finanszírozás biztosítása érdekében meghirdetett NVKP_16 kódszámú („Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program” címû) pályázati felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

2016/177 (november 17.)

076710

Közlönyszám megnyitása

719.

1644/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A „Komplex Tisza-tó projekt” címû projekt KEHOP-1.3.1-15-2015-00001 azonosító számú szakasza támogatásának növelésérõl

2016/177 (november 17.)

076708

Közlönyszám megnyitása

720.

1643/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 azonosító számú („Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint-csökkentõ tározó területén” címû) projekt támogatásának növelésérõl

2016/177 (november 17.)

076706

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.