A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415529. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

741.

444/2016. (XI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/177 (november 17.)

076689

Közlönyszám megnyitása

742.

443/2016. (XI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésrõl

2016/177 (november 17.)

076689

Közlönyszám megnyitása

743.

1622/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeirõl és kiválasztási rendjérõl

2016/177 (november 17.)

076689

Közlönyszám megnyitása

744.

442/2016. (XI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/177 (november 17.)

076688

Közlönyszám megnyitása

745.

441/2016. (XI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/177 (november 17.)

076688

Közlönyszám megnyitása

746.

440/2016. (XI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/177 (november 17.)

076688

Közlönyszám megnyitása

747.

47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történõ végrehajtásáról szóló 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet módosításáról és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségérõl szóló 34/2004. (XII. 28.) IHM rendelet hatályon kívül helyezésérõl

2016/177 (november 17.)

076684

Közlönyszám megnyitása

748.

46/2016. (XI. 17.) NFM rendelet
A Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszûnésével és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történõ beolvadásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2016/177 (november 17.)

076683

Közlönyszám megnyitása

749.

42/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésérõl és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról

2016/177 (november 17.)

076672

Közlönyszám megnyitása

750.

41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelezõ továbbképzésérõl

2016/177 (november 17.)

076662

Közlönyszám megnyitása

751.

40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
A vámjogi szakértõi hatósági képzésrõl és hatósági vizsgáról

2016/177 (november 17.)

076649

Közlönyszám megnyitása

752.

73/2016. (XI. 17.) FM rendelet
A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

2016/177 (november 17.)

076646

Közlönyszám megnyitása

753.

349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/177 (november 17.)

076644

Közlönyszám megnyitása

754.

348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Göd város infrastrukturális fejlesztésével összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/177 (november 17.)

076642

Közlönyszám megnyitása

755.

347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Biatorbágy területén mezõgazdasági gépgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/177 (november 17.)

076641

Közlönyszám megnyitása

756.

346/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2016/177 (november 17.)

076640

Közlönyszám megnyitása

757.

345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási idõszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2016/177 (november 17.)

076638

Közlönyszám megnyitása

758.

344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A mérésügyrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

2016/177 (november 17.)

076638

Közlönyszám megnyitása

759.

343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megõrzendõ dokumentumok gyûjtésérõl, megõrzésérõl, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2016/177 (november 17.)

076629

Közlönyszám megnyitása

760.

342/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

2016/177 (november 17.)

076608

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.