A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418038. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

801.

1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
Az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

2016/172 (november 8.)

076325

Közlönyszám megnyitása

802.

1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A nyílt forráskódú szoftverek közszférában történõ elterjesztésérõl, valamint a nyílt szabványokra épülõ, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történõ elterjesztéséhez szükséges intézkedésekrõl szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról

2016/172 (november 8.)

076322

Közlönyszám megnyitása

803.

1603/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és a Külügyi és Külgazdasági Intézet vagyonkezelésében lévõ vagyon további hasznosításával kapcsolatos kérdésekrõl

2016/172 (november 8.)

076321

Közlönyszám megnyitása

804.

1602/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bûnügyi Elemzõ Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezését biztosító ingatlan állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekrõl

2016/172 (november 8.)

076319

Közlönyszám megnyitása

805.

1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A népi mûemlékek és a mûemléki értéket képviselõ vidéki épített örökség megóvása, megõrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról

2016/172 (november 8.)

076319

Közlönyszám megnyitása

806.

1600/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A Visegrádi Együttmûködés keretében létrehozandó közös televíziócsatornáról

2016/172 (november 8.)

076318

Közlönyszám megnyitása

807.

436/2016. (XI. 8.) KE határozat
Rektori megbízásról

2016/172 (november 8.)

076317

Közlönyszám megnyitása

808.

1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A Széchenyi Tõkealap-kezelõ Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló tõkealapok létrehozásáról

2016/172 (november 8.)

076317

Közlönyszám megnyitása

809.

435/2016. (XI. 8.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/172 (november 8.)

076316

Közlönyszám megnyitása

810.

27/2016. (XI. 8.) OGY határozat
Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

2016/172 (november 8.)

076316

Közlönyszám megnyitása

811.

Köf.5026/2016/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2016/172 (november 8.)

076309

Közlönyszám megnyitása

812.

334/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttmûködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

2016/172 (november 8.)

076308

Közlönyszám megnyitása

813.

333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet
A Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/172 (november 8.)

076306

Közlönyszám megnyitása

814.

332/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet
A kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról

2016/172 (november 8.)

076305

Közlönyszám megnyitása

815.

434/2016. (XI. 7.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésrõl

2016/171 (november 7.)

076301

Közlönyszám megnyitása

816.

44/2016. (XI. 7.) NFM rendelet
A Mezõhegyesi Ménesbirtok Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelölésérõl

2016/171 (november 7.)

076300

Közlönyszám megnyitása

817.

1598/2016. (XI. 4.) Korm. határozat
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala vonatkozásában az anya-gyermek részlegre történõ elhelyezési eljárások számának felülvizsgálatáról

2016/170 (november 4.)

076298

Közlönyszám megnyitása

818.

331/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet
A „SIKÉR” Malomipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl

2016/170 (november 4.)

076297

Közlönyszám megnyitása

819.

330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályaival összefüggõ módosításáról

2016/170 (november 4.)

076294

Közlönyszám megnyitása

820.

2016. évi CXV. törvény
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörû városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról

2016/170 (november 4.)

076293

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.23.