A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418437. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

881.

1590/2016. (X. 27.) Korm. határozat
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság vagyonkezelõi jogának biztosításához szükséges egyes intézkedésekrõl

2016/165 (október 27.)

076150

Közlönyszám megnyitása

882.

1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszûnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

2016/165 (október 27.)

076144

Közlönyszám megnyitása

883.

1588/2016. (X. 27.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet közötti elõirányzat-átcsoportosításról

2016/165 (október 27.)

076141

Közlönyszám megnyitása

884.

1587/2016. (X. 27.) Korm. határozat
Az Országos Sportegészségügyi Intézettel kapcsolatos további intézkedésekrõl

2016/165 (október 27.)

076140

Közlönyszám megnyitása

885.

1586/2016. (X. 27.) Korm. határozat
A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekrõl és a szükséges források biztosításáról

2016/165 (október 27.)

076139

Közlönyszám megnyitása

886.

403/2016. (X. 27.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

2016/165 (október 27.)

076138

Közlönyszám megnyitása

887.

402/2016. (X. 27.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

2016/165 (október 27.)

076138

Közlönyszám megnyitása

888.

26/2016. (X. 27.) OGY határozat
A „Földet a gazdáknak!” Programról

2016/165 (október 27.)

076137

Közlönyszám megnyitása

889.

25/2016. (X. 27.) OGY határozat
Az Európai Unió Mali Kiképzõ Mûveletében (”EUTM Mali”) történõ további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

2016/165 (október 27.)

076137

Közlönyszám megnyitása

890.

24/2016. (X. 27.) OGY határozat
Országos népszavazásról

2016/165 (október 27.)

076136

Közlönyszám megnyitása

891.

23/2016. (X. 27.) OGY határozat
Országos népszavazásról

2016/165 (október 27.)

076136

Közlönyszám megnyitása

892.

32/2016. (X. 27.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/165 (október 27.)

075681

Közlönyszám megnyitása

893.

327/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról

2016/165 (október 27.)

075680

Közlönyszám megnyitása

894.

326/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
Az Alpiq Csepel Korlátolt felelõsségû Társaság 100%-os üzletrészének MVM Magyar Villamos Mûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentõségûnek minõsítésérõl

2016/165 (október 27.)

075679

Közlönyszám megnyitása

895.

325/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2016/165 (október 27.)

075678

Közlönyszám megnyitása

896.

324/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
A pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevõ szervekrõl, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

2016/165 (október 27.)

075676

Közlönyszám megnyitása

897.

323/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, a régészeti örökséggel és a mûemléki értékkel kapcsolatos szakértõi tevékenységrõl szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról

2016/165 (október 27.)

075669

Közlönyszám megnyitása

898.

322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
A Szakképzési Hídprogramban részt vevõ tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevõ pedagógusok pótlékáról

2016/165 (október 27.)

075659

Közlönyszám megnyitása

899.

321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
Az állami tisztviselõk képzésérõl és továbbképzésérõl

2016/165 (október 27.)

075653

Közlönyszám megnyitása

900.

1585/2016. (X. 25.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

2016/164 (október 25.)

075622

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.25.