A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415538. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

901.

1584/2016. (X. 25.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az ipari parkok, iparterületek fejlesztése, a zöld város kialakítása, valamint az önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatok támogatásához történõ hozzájárulásról

2016/164 (október 25.)

075619

Közlönyszám megnyitása

902.

1583/2016. (X. 25.) Korm. határozat
A 2007–2013 közötti programozási idõszakban megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban felmerült, a mûszakilag befejezett projektek zárásához szükséges forrás biztosításáról

2016/164 (október 25.)

075609

Közlönyszám megnyitása

903.

1582/2016. (X. 25.) Korm. határozat
Egyes folyamatban lévõ kórházi beruházások többlettámogatásának módosításáról

2016/164 (október 25.)

075607

Közlönyszám megnyitása

904.

1581/2016. (X. 25.) Korm. határozat
A munkavédelem nemzeti politikájáról

2016/164 (október 25.)

075607

Közlönyszám megnyitása

905.

401/2016. (X. 25.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke megbízatása megszûnésének megállapításáról, valamint ismételt kinevezésérõl és megbízásáról

2016/164 (október 25.)

075606

Közlönyszám megnyitása

906.

400/2016. (X. 25.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettesének kinevezésérõl

2016/164 (október 25.)

075606

Közlönyszám megnyitása

907.

399/2016. (X. 25.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese megbízatása megszûnésének megállapításáról

2016/164 (október 25.)

075605

Közlönyszám megnyitása

908.

398/2016. (X. 25.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnöke megbízatása megszûnésének megállapításáról és ismételt kinevezésérõl

2016/164 (október 25.)

075605

Közlönyszám megnyitása

909.

A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

2016/164 (október 25.)

075604

Közlönyszám megnyitása

910.

43/2016. (X. 25.) BM rendelet
Az állami tisztviselõkrõl szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével kapcsolatos egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/164 (október 25.)

075601

Közlönyszám megnyitása

911.

42/2016. (X. 25.) BM rendelet
A lõterekrõl, a lõfegyverek, lõszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekrõl szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lõfegyver, lõszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lõszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

2016/164 (október 25.)

075596

Közlönyszám megnyitása

912.

320/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

2016/164 (október 25.)

075592

Közlönyszám megnyitása

913.

319/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2016/164 (október 25.)

075590

Közlönyszám megnyitása

914.

318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a középfokú végzettségû bölcsõdei kisgyermeknevelõk bérrendezésével összefüggõ módosításáról

2016/164 (október 25.)

075588

Közlönyszám megnyitása

915.

317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekrõl

2016/164 (október 25.)

075433

Közlönyszám megnyitása

916.

111/2016. (X. 24.) ME határozat
Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/163 (október 24.)

075429

Közlönyszám megnyitása

917.

1580/2016. (X. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról

2016/163 (október 24.)

075427

Közlönyszám megnyitása

918.

1579/2016. (X. 24.) Korm. határozat
A Földmûvelésügyi Minisztérium fejezet fejezeti stabilitási tartaléka egy részének felhasználásáról

2016/163 (október 24.)

075425

Közlönyszám megnyitása

919.

316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

2016/163 (október 24.)

075424

Közlönyszám megnyitása

920.

2016. évi CV. törvény
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történõ kihirdetésérõl

2016/162 (október 24.)

071020

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.